Předchozí 0245 Následující
str. 510

Zprávy archaeologické. * Dodatek ku článku o starobylých křížích v okolí Chrudimi.

Kamenné kříže, postavené na památku vražd, bývají — jak to na př. na kříži topolském zřejmo — označeny obrazem zbraně, jíž byla vražda spáchána.

Jiný kříž v okolí Chrudimi, vedle něhož zobrazen jest nástroj vražednýi leží blíže vesnice Kočí (památné kostelíkem z r. 1397, založeným královnou Žofií). — Na vysoké mezi, vedle široké cesty vedoucí z Chrudimi do Kočího, leží pískovcová deska 3 Y2 pídě dlouhá

a 2 p široká, podobná malé tabuli náhrobní, na níž vytesán jest vypouklý kříž s kulovitě zakončenými rameny. Po pravé straně tohoto kříže vytesán jest jakýsi podélný předmět, též polovypukle. Celek má vzhled velmi starobylý, a kdyby nebylo dosud v živé takořka paměti, proč byla deska křížem označená na toto místo vložena, těžko bylo by význam kříže toho a předmětu vedle vyobrazeného určiti. Dle zaručené pověsti ul^it byl v místech, kde nyní deska leží, kočský rychtář Hadrnka jakýmsi vojákem, nikoli.v však zbraní, nýbrž kůlcem, jehož obraz na památku děsné události byl též vedle kříže vytesán. Stalo se to kolem roku 1809. — Není tomu tedy tak příliš dávno. Za „cyrillské" pokládané kříže moravské označeny jsou též některé letopočtem a zbraní, k čemuž tu a tam také místní pověst se pojí.

Tak spatřujeme na kříži mezi Třebíčí a Podsoudovcem letopočet 1622 a hrubě vyrytý obraz kordu (Č. M. O. III, 37). Deska kamenná s křížem nalézá se v Horní Hynčině, o kteréžto desce tvrdí P. Josef Krestýn (Č. M. O. III, 21.), že 1 i d posud desku tu za památku cyrillskou pokládá.


Kamenný kříž u vesnice Kočí blíže Chrudimi.


Předchozí   Následující