Předchozí 0219 Následující
str. 484

Velikonoční vajíčko z Ostrožska.

tu o upozornění na ráz ornamentu, a ten, komu na tom z jakékoliv příčiny záleží, aby si tipl n é ponětí o našich kraslicích učinil, najde ve sbírkách vlast, musea olomouckého, které ostatně — jak známo — v dosti zdařilé barevné reprodukci kraslice moravské jako I. seš. Mor. ornamentů vydalo, a rovněž ve sbírkách Náprstkových dobré doklady k řádkům následujícím.


Velikonoční vajíčko z Polešovic.

Originály

fotografií nacházejí se však v mé sbírce moravských kraslic. O tom, jakou technikou se u nás na Slovácku kraslice vyzdobují, najde čtenář podrobnější zprávu ve článku pí. R. Tyršové.*) Nejstarší jest technika „rýsování", kde t. zv. stužkou (na Slovácku), nebo dřívkem tenkým (na Valašsku a za stará i na Hané) se vosk nanášel na místa, kteráž barvou neměla se pokrývati; nověji, v druhé polovici tohoto století, začato s vyleptáváním ornamentu pomocí lučavky na vajíčko jednou barvou již pobarvené,


Velikonoční vajíčko z Dubňan. nejnovější pak jest způsob škrábání vajíček, jak se děje v okolí Uh. Hradiště a mÍ3ty na Kyjovsku. Od Kyjova k brněnským Klobúkám na několika místech na bílou uvařenou kraslici

nanášejí ornament černým, červeným, zeleným a temně-modrým voskem, kterýžto reliéfový ornament svou barvou i svým zajímavým rázem ornamentálním dobře působí. Ostatní kraslice, pentličkami zdobené, t. zv.


Velikonoční vajíčko z Lanžhota.


*) Slovanská vajíčka velkonočřní, Světozor, r. 1886, str. 315.

Předchozí   Následující