Předchozí 0108 Následující
str. 379

Čís. 14. Inicialka N.


Čís. 15. Inicialka C.


Čís. 16. Inicialka W.


Čís. 17. Inicialka C.

Orel opisuje text písní ponechával Strezenickému obyčejně neveliký prostor pro písmeno začáteční, jejž potom jmenovaný samouk vyplňoval pletivem rostlinných rozvilin, listů, květů, v nichž načrtal


Předchozí   Následující