Předchozí 0253 Následující
str. 518

Čís. 2. Na jámě v Kalhovské obci.

Vraťme se k pazdernám, kterých v okresu humpoleckém nejvíce k sušení a tření lnu se užívalo a až dosud ve změněném stavu užívá. Pazderna, jejíž obraz (č. 3.) a půdorys (č. 4.) tu podáváme, může pokládána býti pro své stáří a rozvržení za typického zástupce jiných.

Rozdělena jest vseknici, síň, kuchyň, chlév, kteréž společně jsou sroubeny. Ke chlévu jest přistavěna kolna pouze z trámové kostry, jejíž stěny vyplněny jsou trhanicemi. Celá budova jest ze dřeva, jenom stěna při pekárně v seknici do výše posledních dvou trámů, stěny v kuchyni, asi 80 cm. vysoká podezdívka ve chlévě a základy jsou zděné. Trámy, z niehž pazderna sroubena, jsou po straně vnitřní i vnější přitesány. Tři hořejší trámy se křižují. Lišty mezi trámy vymazány jsou mazanicí, připravenou z hlíny a plev ovesných nebo žitných. Stavení jest obíleno jen v čele a do dvorka. Střecha kryta jest došky, po krajích a kolem komína šindelem. Asi uprostřed ční neomítnutý komín do roviny se hřebenem střechy, jež


Čís; 3. Pazderna ze Zbilit č. 29.


Předchozí   Následující