Předchozí 0409 Následující
str. 668

1. řezankový krok (oba pravou nohou v před),

2. „ „ „ levou „ „

3. tři řezankové kroky, co čtvrť jeden (pravou, íevou, pravou v před) jen lehko smýkati,

4. tři rezankové kroky, co čtvrt jeden (levou, pravou, levou v před), 5.-6. = 1—2.

7. = 3.

8. = 2.

1.— 8.. opakovati, 9.—16. valčík.

13. a) Špacírka.Tanec kolový.

Tanečník tanečnici maje po pravém boku, drží její levici ve své pravici,

\a oba pokročí pravou nohou a (na 2. osminu) levou za ní posunou, zároveň pak ruce spojené vychýlí v před a odvrátí se od sebe obličeji (jako při Sousedské v Besedě),

\b oba pokročí levou nohou a (na 4. osminu) pravou za ní posunou, zároveň pak ruce spojené vychýlí v zad a obrátí se k sobě tváří v tvář.

1., 2., 3., 4., 5., 6. — 1.

7. ruce pustíce proti sobě se pokloní, 1. —7. opakovati,

8. každý na právo otoč,

9. poklona,

10. každý na levo otoč,

11. poklona,

12.—19. polka do kola.


Předchozí   Následující