Předchozí 0050 Následující

„černá kuchyně". Velmi prostorná bývá „mařtal". Dále bývá na státku o v-čín, chlévy pro dobytek vepřový a pro husy, stodola s pernarai, ko1-na, sýpka a nebo dvě, které bývají, kde mají sklep, nad sklepem a tvoří s ním

tak jedno stavení z řady ostatních obyčejně vystupující, kterému se říkávalo srub. *)


Půdorys dvora v Újezdě.

V sousedství stodoly bývá obyčejně řezárna,**) kde se řeže řezanka. Předůležitými místnostmi jsou ve staveních na statku chodském, jako vůbec všude na hospodářstvích, půdy, hlavní skladiště píce a dro-botin hospodářských. Těm se říká ve otavení obydelním „pu-


*) Tento název je nynějším Chodům nejasný, částečné se držel o takovém stavení, když stojí zvlášť na dvore, jak o tom bude později řeč Bezpochyby mizí název, jelikož místo „sroube-ných" dřevěných brzy začali Chodové stavěti důkladné sruby zděné.
**) Vyskytují se názvy řezárna, rezárna a řezajna.

Předchozí   Následující