Předchozí 0423 Následující
str. 682

Čís. 4. Hlava „dědka" z Větrního Jeníkova.

Viděl jsem mladého prostého tovaryše kolářského, když večer ozdoboval špice kol. Sestra jeho mu svítila, črtaje tužkou z paměti ornament na dřevo, radil se s ní, jak by ozdobu zdokonalil, a i ona projevovala své náhledy.

Na výrobcích kolářem pracovaných nevyskytují se plochy široké; shledáváme se tu nejvíce s ornamenty páskovými. Jimi ozdobeny jsou hlavně špice kol, voj, ramena její, stoličky, drábec, podýžď, sklem a p. Základním jejím tvarem bývá vlnovka, jejíž vlny, ruzně jsouce zdobeny, napodobují tvar rostlinný, který často vyrůstá z hrnečků, ze srdce, někdy i jiných základů. Ukázky seřadil jsem na obrázku '2. a 3., podotýkaje k tomu, že sebrány jsou po okrese humpoleckém a z Táborská. Místo vlnovky tvoří oblouk různě seřaděný jiný ornament páskový na pracích kolářských (obr. 3.). Často bývají různé motivy sloučeny v ozdobu velmi ušlechtilou. Kde přece naskytují se koláři plochy širší, není v rozpacích, jak je vyzdobiti. Aspoň mistru, který zdobil hlavice „dědka" (vlka), podařilo se to s nevšedním zdarem. Rostlinný tento tvar, vinoucí se na jedné straně z květináče,


Čís. 5. Sklem od vozu z Humpolecká.


Předchozí   Následující