Předchozí 0065 Následující
str. 336


šených (ačkoliv podobných hrotů musel člověk do roka ohromné množství spotřebovati), poněvadž měl lacinější a přece úplně vyhovující materiál, totiž úštipky kostěné, kterých si však nyní při archaeolo-gických výzkamech zřídka všímáme. Prohlédneme-li však každou nalezenou i nepatrnou kůstku zvláště, budeme často překvapeni zřejmými známkami lidského spracování neb upotřebení.

Při nálezech diluvialníoh bylo, jak již vzpomenuto, i takových nepatrných důkazů činnosti lidské povšimnuto; poukazuji v té věci na


Předchozí   Následující