Předchozí 0322 Následující
str. 586

Čís. 3.

také v souhlase s připsáním v čelo postaveným, čtemeť tam „služebnice tvá, abys mne bloudící napravil a pod.". Psána je švabachem,, nadpisy frakturou. Odchylka od toho pravidla — prostá inicialka nebo ozdobný nadpis zřídka se shledává. Kresba pérem i písmo je psáno inkoustem nyní značně vybledlým, jinak červenou barvou (cinobrem — na obrázcích čáry rázné), malováno je barvou bledozelenou, průhlednou (na obr. barva šedá).

Písaře předčil malíř, který má snahu zcela moderní: připomínati obrazem obsah textu. Aby toho docílil, používá ku kresbám zá-hlavním jednotlivých oddílův a modliteb, částí mše a pod. případných-a význačných předmětů, motivů z chrámového stavitelství, symbolův. Ani figurálních prvků se neleká často užívaje obličeje lidského (v pro-


Čís. 4.


Předchozí   Následující