Předchozí 0171 Následující
str. 160

Čís. 11. Obraz postele (ze Zvěřinka p. Novotného).

prkénko opěrní. Na vnitřní straně pelestí při dolním kraji byla*. 2 břevna, na něž kladena prkénka a na ty všechen další a rozmanitý obsah postele. (Viz obr. č. 11.)

Malba byla následující. Plochy čel vyplněny byly jednou obdélnou nebo dvěma čtvercovými náplněmi. Obdélná náplň často na-horní straně vystupovala omezena jsouc křivou čarou, sledující horní vyřezávaný okraj čela.

Jinak vyplněn výstupek ten samostatnou náplní křivočarnou aneb-jinými motivy, zvláště květinami a letopočtem, jež volně sem byly vrženy. Aby profil pěkně vedený ještě více vynikl, byly hrany vyřezávaného okraje obtaženy bílou čarou lemovou.

Postranní dlouhé plochy vyplněny byly dvěma nebo třemi obdélníky, taktéž štítek v hlavách náplní obdélnou, nahoře vykrojenou přiměřeně k vyřezávanému okraji. Další okrasou a vlastním před-


Předchozí   Následující