Předchozí 0220 Následující
str. 485

obtahovacími obrázky okrášlené, nebo klihovými barvami pomalované a pak lakem potřené, jsou cizí import doby nejnovější a naprosto nevkusné. Zajímavější jsou hanácké kraslice, zajisté také nikoliv původu domácího z okolí Slavkova u Brna, kteréž uměle a dosti vkusně polepeny jsou po způsobu mosaikovém ústřižky slámy různobarevné.

Vajíčka valašská.*)

Valašská vajíčka velkonoční nejčastěji malují se v j i ž n í části Valašska na Vyzovsku a Klobúcku snad proto, že v sev. části jest Valašsko po většině protestantské. Ale i v pohraničních částech va-lašsko-hanáckých kolem Všechovic u Bystřice p. H. bývaly, jak z vlastního mládí vím, a snad nyní znova se objevují kraslice úplně téhož rázu jako valašské, čímž jednolitost celého Valašska nejen v ornamentu výšivkovém (starém) nýbrž i kraslicovém jest zjištěna.

Ráz kraslic valašských jest zcela zajímavý a zvláštní: všechna až na velmi nepatrné výjimky jsou černá, a na černé jich půdě v barvách bílé a červené nebo v bílé, červené a žluté podán jest ornament velice starožitný, ať již je geometrický nebo rostlinný. I figurální výzdoba neschází (kohouti, lidské postavy), ovšem valně stylisovaná. Plocha černá má vždy převahu. Z typických ornamentálních motivů jsou stejnoramenné kříže rázu byzantinského, pak točenicové uzly ze tří až sedmi spirál z jednoho bodu vycházejících složené. Také tečkovaná obruba ornamentu dodává tomuto někdy zvláštního půvabu a starožitného rázu. Následující dva obrázky obsahují vajíčka valašská, až na vajíčko bílé (d), které jest z uvedeného kraje mezi Klobúky a Kyjovem a vyzdobeno nanášeným barevným voskem (podobná v museu Náprstkově od Bohuslavic, Stražovic a Stavěšic).


Valašska vajíčka od Stitne a Hor. .Lidče.


**) Srv. vyobrazení na str. 482, kraslice 6, 7, 8, 9; Moravské ornamenty I. č, Olomúc 1888, tab. V.

Předchozí   Následující