Předchozí 0150 Následující
str. 139

dávna označována kříži kamennými, které bylo za pokutu postaviti vrahu, o tom dočítáme se v článku Jos. Strnada: „Rodiny šlechtické v XV. a XVI. stol. v Plzni usedlé" v Arch. Pam. (XIV., str. 450), v němž uvedeno, že Bavor Jan ze


Kříž v příkope povalený při cestě ke statku Podhůře za hřbitovním kostelem sv. Kříže, jižně od Chrudimě.

Švamberka, nepokojný soused Plzeňských, r. 1503 zabiv měštěnínu plzeňskému Palečkovi syna Ermolause, za pokutu kromě množství mší, jež sloužiti dáti měl, ve třech nedělích postaviti měl kříž kamenný na tom místě, kde se vraždy dopustil. Ná-


Předchozí   Následující