Předchozí 0412 Následující
str. 671
3. By bys mně byl dával [:voves:], byl bych tě do Prahy [:dovez:].

4. Ale žes mi dával [:řípu;], tak já ti na cestě [:chcípnu:].

Tanec řadový:

4 tanečníci, každý po obou bocích za ruce 1 tanečnici, tedy 4 tanečníci a 8 tanečnic, postaví se ve kříž jako do Besedy.

1.— 2. 1. (proti hudbě) a 3. pár 6 kroků drobných proti sobě v střed, 3. oba páni ukloní se hlavou 2krát na právo tanečnici protější, 4. „ „ „ „ „ „ na levo „ „

5 —6. dvojice (vl. trojice) 6 kroků drobných zpět, ale zároveň 2. a 4. „dvojice" 6 drobných broků proti sobě v střed,

7.—8. „dvojice" 1. a 3. stojí klidně, tanečníci 2. a 4. „dvojice" ukloní se dvakráte tanečnici pravé, dvakráte levé protější,

9—10. protějšky 1. a 3. jako v takte 1. a 2. v střed, 2. a 4. 6 drobných kroků zpět,

11.—12. protějšky 1. a 3. jako v takte 3. a 4., 2. a 4. stojí na svých místech,

13.—14. = 5.-6.

15.—16. = 7.-8.

17.—18. tanečníci 1. a 3. protějšku každý se svého místa, tanečníci 2. a 4. protějšku hned od středu zavěsí se v pravice svých tanečnic levých a otočí se s nimi,

19.—20. všichni tanečníci zavěsí se v levice pravých dam svých a otočí se s nimi,

21.-22. = 17.—18.

23.-24. = 19.—20.

Tanec znova.
Předchozí   Následující