Předchozí 0223 Následující
str. 488

Kraslice z Ratiškovic u Dubňan.


Kraslice škrábané z Ježova u Kyjova.

výšivkovému a ze zástěrek pestrých všeobecně známému. Jablíčka, zvonky, bodláčky, srdíčka a p. se na nich všech objevují. Okolnost, že lučavkou se kreslí, poukazuje na mladší původ výzdoby, tato však přes to je velice charakteristická. Směrem ke Kyjovu se ornament poněkud mění, jak to vidíme na kraslici a) z Vlkoše na vyobrazení. Také u Bohatce pozorovati lze malé odchylky, zvláště však malou přesnost kresby. Za to však někdy i u samého Kyjova, pokud nosí se vyšívané ony zástěrky, setkáme se s motivy kraslic, jako na Dub-ňansku a Milocku (Boršov, Něčice, Skorovnice a j.)- Velice zajímavá jsou vajíčka, jež poslední dobou vJežově u Kyjova se vyškrabuj í. Jsou černofialová, silně lesklá (leštěná) a mají něžně a přesně veškrábaný rostlinný ornament. Podobně, ale méně přesně škrábou s&

nyní kraslice v Miloticích samých.

Poznámka. Do musea Náprstkova poslány kraslice tohota typu z Eohatce, Ratiškovie, Boršova, Něčic, Milotic, Vacenovic a Sko-

ronic a lesklé z Ježova.

O ostatních typických kraslicích slováckých, zejména z Uh. Hra-dištska, z Nivnicka, z Velecka a Břeclavska přineseme stať, opatřenou fotografickými snímky, vybranými z četné řady, v některém z příštích sešitů Čes. Lidu.


Předchozí   Následující