Předchozí 0107 Následující
str. 378

Čís. 10. Inicialka D.


Čís. 11. Inicialka E.


Čís. 12. Inicialka B.


Čís. 13. Inicialka O.

pri rece Tybisku v roce 1697 die 11. septembris",**) „Ach, uherská země velmi zarmúcená, od tých cizozemců velice súžena", „Ach, uherská • země velmi zavržená" atd. Jde nám o výzdobu.


**) J. Močko ji uveřejnil v Slovenských PohPadech, 1892, seš. 10., str. 627 až 629.

Předchozí   Následující