Předchozí 0422 Následující
str. 681

Čís. 2. Páskové ozdoby na pracích kolárskych.

nost komplikovanějších ozdob a obohatiti prostý, jednobarevný květ bohatým okrajem direk, výplní a lístků, a nahraditi tak bohatostí podoby (obr. čís. 1.), co truhlář na truhle vykouzlí pestrostí barev. Jinde zase obdivujeme, jak hrubá ruka truhláře dociluje barvami týchž květů jako hbitější ruka vyšívaoky na plátně. Kdežto jiní řemeslníci dávají vyrůstati květinám ze srdcí a různotvarných hrnečků, zdá se, že krejčí vyhýbal se těmto posledním, jakoby mrtvá ta hmota neskytala mu tolik volnosti k bohatosti jeho fantasie a smělosti jehly, jako živoucí srdce nebo květ růžice.


Čís. 3. Páskové ozdoby prací a) kolárskych, b) tesařských, c) hrnčířských, d) řemenářských, e) kovářských.


Předchozí   Následující