Předchozí 0049 Následující
str. 48

místy dosud jest „sklep", místnost docela zvláštní, velice pevná, tmavá. Vnějšek její viděti na dolejšku průčelního stavení — srubu — na obrázku, dvora se srubem z Üjezda". Sence se stavívala vždy


Náčrtky nejobyčejnějších půdorysů.

dřevěná — podnes je, kde nejpozději neshořela — sklep s domem hýval od nepaměti zděný. Mezi sencí a sklepem a za domem jest vždy.


Předchozí   Následující