Předchozí 0275 Následující

539

r. 1848—1849 v lidových písních sicilských. G. Ferraro pokračuje o folklóru rolnickém. G. Frosina Carmella, Due leggende siciliane. C. Merkel, Pověra ve víku XVII. F. S e v e s, Barba Gironi, canzone popol. piemontese raccolta a Villar-Perosa. Gaetan.o Curcio, Canti popolari religiosi in Sicüia. L. DePasquale. Lidová pranostika, léčebrfictví a pověry v Calabrii. M. Angelini, E relliégrcte regine, giuco-cantilena fanciullesco di Offlda nel Piceno. T. Gu i d o 11 i, Coilecziun da proverbis rhaeto-romanschs. St. Prato, Le dodici parole délia verita, novelliua-cantilena pop. considerata nelle varie, redazioni italiane e straniere. Saggio criiico. Směs: J. S anf ilippo, La festa della Madonna di Mezz'Agesto in Palermo. J. Bencivenni, Leggenda pop. sarda. Superstizione dei vjsiťitori fore3tieri in Roma. G. N e r u c c i, II giuco dello staccio in ioscana. F. Seves, II tesero nella tradizione pop. pie-montesc. Superstizioae dei coscritti in Francia.    Zbt.

Melusine, Recueil de mythologie, littérature populaire, traditions et usages, dir. H. Gaidoz, Paris, 1892, č. 6. Pokrajování oznámenéao již článku Schulz-Adajevského o tanci. H Gaidoz: Legenda o sv. Edgiovi. Týž studuje důkladné dějiny vyobrazování Panny Marie sedmibolestné (se sedmi meči), přirovnávaje její známou podobu nynější ku příbuzným kresbám starodávným. Do textu připojen obrázek a dvě přílohy. J. Tuchmann dále ještě se obírá studiem dějin kouzel a čárů Drobnosti Bibliog-afie (Remondino : History of Circumcision).    Zbt.

The Journal of American folk-lore, Editor W.W. Newell, Boston And New-York, PubMshed for tne American Folk-Lore Society, 1892, vol. V. No. XVIII—XIX D. G. Brin ton: Upomínky z folklóru pennsylvan-ského. Ch. G. Leland podává ukázky lidového podání otravě (nakonec zajímavá zmínka o uhr sunutí). J. W. FewkesaA.M. Stephens: A Tusayan Initiation Ceremony. článek obírá se lidovědou indians íou (dvě tabule obrázků). W. M. Beauchamp: Z lidového podání iroquoisského. R. A. Moore: Pověry v Georgii. Z dalšího zajímavá je abeceda pro nářečí indiánská, abeceda ustálená usnesením odborníků. Svatební pověry ve Skotsku. Red. Newell píše o folklóru na budoucí výstavě v Chicagu. J. ti. Newell: Pověry irského původu v Bostonu. A. M. Williams, Písně o válce občanské. W. Beau-, champs, Nápisy ua starých prachovnicích. A. Chamberlain, Z pohádek indiánských. J. Ówen Dorsey, Příspěvek z iad. bájesloví. D. Penhallav, Nápisy náhrobní. G. Docravova, Folklore o ruce. M. Chapmanova, O Číňanech v Bostonu. W. W. Newell. Staré anglické zpěvy v amerických versích. Zajímavá pověst o šotcích. Negerské pověry o houslích. Lekovaďla. Zprávy společností folkloristických. Zpráva o sjezdu folkloristickém na výstavě v Chicagu, lliferáty. Dákladný přehled časopisův odborných.    Zbt.

@NZ@Literatura
Předchozí   Následující