Předchozí 0148 Následující
str. 137

Starobylé kříže kamenné v okolí Chrudimě.

Příspěvek k ocenění křížů kamenných staršího rázu.

Zasílá, Ant. Šolta.


Kříž u vesnice Topole nedaleko Chrudimě. Pohled ze předu (s letopočtem 1655). — Pohled ze zadu (s vyobrazením vidlí).

V nejbližším okolí Chrudimě vyskytují se tři starobylé kamenné kříže, jejichž podoba s tak zvanými cyrilskými kříži moravskými vzbudila pozornost mnohého přítele starých památek.

Jeden z těchto křížů sklání se k zemi na úpatí nízké stráně blíže vesnice Topole, severovýchodně od Chrudimě položené. Jiný nízký kamenný kříž, velmi otlučený, postaven jest na louce rozkládající m; po levém břehu řeky Chrudimky pod blízkou Chrudimi osadou Věštcem. Třetí kříž značně vyšší obou předešlých, s krátkými rameny příčnými, leží povalen v příkopě u polní cesty ke statku Pod-hůře, jižně od Chrudimě, několik set kroků od kostela s v. Kříže, v XIII. stol. kostela farního, nyní o samotě za městem stojícího kostela hřbitovního.

Kříže ty, jak výše podotknuto, podobné moravským křížům cy-rilským, vzbudily též moji pozornost. Pokládal jsem jo za kříže prastaré, leč při bližším jich ohledání počal jsem o domněnce té pochybovati.


Předchozí   Následující