Předchozí 0424 Následující
str. 683

jest s obzvláštním vkusem volně rozložen i bezvadně vyřezán a poznáváme v něm ihned příbuznost rostlinných ornamentů moravských (obr. č. 4.). Na Zálesí v okresu humpoleckém hlaví plužňat zdobena jsou vesměs krásně rozloženými tvary rostlinnými. — Překrásné a originální jsou tvary rostlinné na sklemu (obr. č. 5.), které jsou odděleny tabulkou s nápisem majitele a růžicemi. Opět dovoluji si připomenouti, že kresbou věrně jest napodobeno rozložení tvaru, a že i řezba těchto ozdob kolářských nebývá nikdy kostrbatá.

Kovář, poněvadž pracuje s hmotou měně podajnou, musí se spokojiti, dovede-li vykouzlit méně. Však i tu poznali jsme


Čís. 6. Kachel hrnčíře Eberta z Větrního Jeníkova ze zač. věku XIX.

některé práce, zejména vozová kování, bohatě vyzdobená a zdařilá. Poněvadž o těchto jinde zmínka bude, budiž zde ukázkou několik jen ornamentů, jež shledány na pracích kovářských (obr. č. 3. é).

Ornamenty páskovými na obr. č. 5. b zdobena jsou okřídlí starých dřevěných chalup v Humpolci. Tesaři jest oblíbenou barvou červená hlinka; tou také, jsou na obílené ploše provedeny.

Truhlář ozdobuje plochy úzké, volil také pro ně vlnovka, někdy bohatě zdobenou, jak viděti na obr. č. 2. ve či. „Malované šatníky z Turnovská" v Č. L. roč.L, str. 575. Jindy liboval si v liniích přímých, poněvadž vyhovovaly lépe


Čís. 7. Kachel hrnčíře Eberta z r. 1805.


Předchozí   Následující