Předchozí 0206 Následující
str. 471

my. Jsteli štědrá matička, dejte nám dvě vajíčka. Jestli nám je nedáte na, svých hrncích shledáte, budou vám padat s police, jako ty mlynářovy slepice Svatý Petr z Říma dal nám flaši vína, abychom se napili, Pána Boha chválili. Hory dou, doly dou, nesou líto před sebou." Na srovnanou podávám aspoň jedno říkání z jižních Ceob, z Deštné u Soběslavi: „Nové, nové léto, kdes tak dlouho bylo ? U studánky, u rubáDky. Cos tam pívalo ? Pivo z korbele. A ty svatá Markyto, dej nám pozor na žito a na všecko obilí, co nám Pámbu nadělí. Červenejma vejci, žlutýma mazanci, jaký je to mazanec bez koření, bez vajec ? Fiala, růže kvísti nemůže, až jí Pámbu pomůže. Svatý Jan jede k nám po věnečku veze nám, nám všem dešejnským panuám."

Okolí Král. Hradce.    Filip Šubrt

O smrtné neděli jsou děti ve statku zase. Nesou stromeček ověšený obrázky, pentličkami, barevnými papíry a malovanými vyfouknutými vejci (pouchy). Přijdouce do dvora spustí: „Smrť nesem ze vsi, nové léto ďo vsi, a ty svata Markyto, dej nám pozor na žito, na to všecko obilí, co nám Pán Bůh nadělí."Z Písecka. Zvyk tento do nedávná se udržel.    Jar. Mácha.

Na smrtelnou neděli přistrojila si děvčátka, obyčejně 8—121etá velké „dítě" z cárů a s dítětem tím chodí po vsi od domu k domu, zpívajíce : „Smrt nesem ze vsi, nové léto do vsi. A ty svatá Markéto" atd. „Svatý Petr jede

k nám, do věnečku veze nám, nám, nám, tem*).....pannám." A když

pochodily celou ves, jdou pak ku potoku a hodí tuto „smrt" do vody, zpívajíce : „Smrt plove po vodě, nové léto k nám jede." Po té se rozejdou.

Na Katajsku.    J. K. Hraše.

Podnes chodí mládež na smrtelnou neděli po vsi od domu k domu, aby si něco vyprosila; v nice má borovičku, na ní pannu z kloučků barevných anebo místo panny jen mašle Pod pannou jest několik výdumků (prázdných vajec) a pod nimi opět mašle rozličné barvy.

Ve stavení zpívají: „Smrt, smrt ze vsi, daleko ode vsi. Co nám léto přinese ? Obilíčko zelené a vajíčko červené. Fiala, růže kvísti nemůže, až jí Pán Bůh pomůže. Svatý Petr z Říma dá nám flaši vína, abychom se napili, Pána Boha chválili. Až půjdeme od vás ven, dej vám Pá* Bůh dobrý den! Zatočte se v koši, dejte nám po groši, zatočte se v míšku, dejte po troníčku; jestliže nám nedáte, na svých hrncích shledáte, budou vám padat s police, jako mlynářova slepice, když se nazobala pšenice."

Bezno v Mladoboleslavsku.    V. Vaněk.

Na smrtelnou neděli dávají někde do každého okna kousek lenu, aby v tom roce nikdo nezemřel.

Bydžovsko.    Jos. Košťál

*) Zde si vsují zpěvačky místní jméno obce, o níž zpívají. Na př. : Nám, nám, těm rataj ským pannám.

Předchozí   Následující