Předchozí 0470 Následující
str. 729


@NZ@Časové zprávy.

Osobní zprávy.

* Dr. J. L. Píč byl jmenován kustodem a Břet. Jelínek konservátorem při pořádání archaeologických sbírek v nové budově Musea království Českého.

* Dargun Lotar. professor německého práva na universitě v Krakově, narozený v Opavě r. 1853, zemřel dne 29. května t. r. Studie jeho právně-histo-rické týkaly se také ethnologie, na př. Zum Problem des Ursprungs der Ehe, 1882 ; Mutterrecht und Raubehe, 1883 ; O zastosowaniu etnografii do historyi prawa, 1883; O rodzinie pierwotnej, Ateneum, 1891. Cest budiž jeho památce!

*Wíjclewski Stan., autor studií: „De Polonorum cultu et humani-tate XVI. et ineunte XVII. saeculo", 1858; Simon Maritius, Ein Beitrag zur Culturgeschichte Polens, 1867, zemřel dne 6. května t. r. ve Vratislavi.

Výstavy.

Národopisná výstava Českoslovanská r. 1895. Nejdůležitější událost, jež se stala během minulých dvou měsíců, jest odložení výstavy definitivně na r. 1895. Již před tím se vně i uvnitř výboru ozývaly hlasy, že by bylo pro výstavu jen s prospěchem, kdyby se mohla odložiti o rok později, ale vzhledem k tomu, že již byla jednou odložena, nedošlo se k přímému návrhu na odložení. Zatím se staly věci mimo výstavu, které úmyslu onomu pomohly k uskutečnění. Především bylo nutno, měla-li se výstava pořádati již roku budoucího, počíti již nyní s novou úpravou výstaviště. Náhlým přerušením jarního zasedání sněmovního přerušila se i akce výstavní. Sněm neměl času odevzdati výstaviště i povolit subvenci — a tak bylo již z té jediné příčiny nutno výstavu odložiti. Kromě této pomáhaly však k odkladu i příčiny jiné ,,


Předchozí   Následující