Předchozí 0175 Následující
str. 164

dvůr stojící), již nalezneme na Polabí a po celých severovýchodních Čechách. Základní barva je černá. Čtyři obdélníky bílými čarami provedené stejnoměrně celou plochu rozdělují a pokrývají. Vnitřek obdél-


Čís. 14. Obraz dveří z Hlušic.

níků šikmými čarami souměrně jest vyčárkován, čím asi mají být vyznačeny pasy, z nichž náplně obdélné se skládají. Po obou stranách těchto šikmých čar jsou veliké bílé tečky, které znamenají hlavy


Předchozí   Následující