Předchozí 0394 Následující
str. 653

kudy mohl, všelikými děrami a štěrbinami, se rozcházel. Na některých takových punebích svítilo se všecko dřevo jako nejpěkněji na hnědo hlazeno. Někde pořizovali k otvoru ve stropě prkenný komínek, jenž odváděl dým střechou přímo ven. Komínek míval u ústí záklopku, opatřenou dvěma provazci, jimiž se mohla záklopka ze světnice otvírati a zavírati.


Čís. 10. Nástroje pro osvětlování v senci: „Visutej krb" (A, A1), držák svícnu na spány s kováním (B, B1).

Aby oharky s krbu padající nepopálily podlahy, stavěn pod krb škop s vodou. Místy měli k tomu účelu v zemi zasazenu zvláštní kamennou plotnu nebo opotřebovaný mlýnský kámen.

Za dne visíval krb visatý na hřebu podle krbu zděného.


Předchozí   Následující