Menu

Strážnická sympozia

Tradice sympozií v Národním ústavu lidové kultury ve Strážnici trvá již několik desetiletí a souvisí s dosavadním vývojem ústavu, během něhož se prohlubovala vědecko-výzkumná a dokumentační činnost.

Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let 20. století vznikla koncepce ústavu jako specializovaného národopisného pracoviště. Jeho odborní pracovníci se zapojili do týmových výzkumných úkolů a od roku 1972 se podíleli na řešení dílčích úkolů Státního plánu základního výzkumu. Ústav se stal místem vědeckých konferencí a seminářů, často s mezinárodní účastí. Tak vznikla i tradice pořádání strážnických sympozií, jejichž zaměření se řídila aktuálními potřebami a plněním úkolů ústavu. Pravidelné setkávání odborníků z oblasti antropologických disciplín specializované většinou na etnologickou problematiku je každoročně tematicky vymezeno.

Výsledky všech těchto sympozií jsou zpřístupňovány odborné veřejnosti v podobě sborníků.

Přehled vydaných sborníků

Přehled vydaných sborníků

Letniční zvyky a obyčeje. Sborník příspěvků z 28. strážnického sympozia, Strážnice 2013 Slovácký verbuňk, současný...

31. strážnické sympozium 2016

Sympozium se konalo ve dnech 5. - 6. září 2016 v prostorách strážnického zámku a...

30. strážnické sympozium - Lidový oděv

Sympozium proběhlo ve dnech 21. - 22. dubna 2015 ve Strážnici. Výzkum lidového oděvu se...

29. strážnické sympozium - lidový oděv

Akce se uskutečnila 28. - 29. května 2014 ve Strážnici. Výzkum lidového oděvu se dlouhodobě...

28. strážnické sympozium - Letniční zvyky a obyčeje

Národní ústav lidové kultury pořádal dne 22. května 2013 od 13 hodin 28. strážnické sympozium...

27. strážnické sympozium

Tradiční hliněné stavitelství 16.  - 17. května 2012 ve Strážnici Hlavním tématem sympozia je výzkum...

26. strážnické sympozium

Mužský lidový oděv 21. - 22. března 2012 ve Strážnici Hlavním tématem sympozia je výzkum...

25. strážnické sympozium

Slovácký verbuňk - současný stav a perspektivy Hlavním tématem 25. strážnického sympozia, které se uskuteční...

24. strážnické sympozium

Digitální archivy a databáze na křižovatce mezi teorií a praxí28. a 29. dubna 2009 v prostorách...

23. strážnické sympozium

Dětský folklor dnes - proměny funkcí Sympozium se uskutečnilo ve dnech 18. - 19. dubna 2007 v...

Na pomoc dětským folklorním souborům a muzikám (1)

V letech 2004-2007 byl Národním ústavem lidové kultury realizován výzkumný úkol Proměny funkcí dětského folkloru...

Na pomoc dětským folklorním souborům a muzikám (2)

V letech 2004-2007 byl Národním ústavem lidové kultury realizován výzkumný úkol Proměny funkcí dětského folkloru...