Menu

Strážnická sympozia

Tradice sympozií v Národním ústavu lidové kultury ve Strážnici trvá již několik desetiletí a souvisí s dosavadním vývojem ústavu, během něhož se prohlubovala vědecko-výzkumná a dokumentační činnost.

Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let 20. století vznikla koncepce ústavu jako specializovaného národopisného pracoviště. Jeho odborní pracovníci se zapojili do týmových výzkumných úkolů a od roku 1972 se podíleli na řešení dílčích úkolů Státního plánu základního výzkumu. Ústav se stal místem vědeckých konferencí a seminářů, často s mezinárodní účastí. Tak vznikla i tradice pořádání strážnických sympozií, jejichž zaměření se řídila aktuálními potřebami a plněním úkolů ústavu. Pravidelné setkávání odborníků z oblasti antropologických disciplín specializované většinou na etnologickou problematiku je každoročně tematicky vymezeno.

Výsledky všech těchto sympozií jsou zpřístupňovány odborné veřejnosti v podobě sborníků.

Přehled vydaných sborníků