Menu

AEOM

Association of European Open Air Museums: Asociace evropských muzeí v přírodě

Cílem AEOM je výměna vědecké, technické, praktické a organizační zkušenosti vzhledem k open-air muzea, a podpora činností open air muzea obecně. AEOM je členem ICOM – Mezinárodní Rady Muzeí.

Bližší informace: http://aeom.eu

Sdružení si klade za cíl výměnu vědecké, technické, praktické a organizační zkušenosti ve vztahu k open-air muzea a propagaci jejich činnosti. Za tímto účelem sdružení pořádá dvakrát ročně konference, během níž členové se mohou účastnit exkurzí a pracovních setkání věnovaných konkrétním tématům.