Menu

Na pomoc dětským folklorním souborům a muzikám (2)

V letech 2004-2007 byl Národním ústavem lidové kultury realizován výzkumný úkol Proměny funkcí dětského folkloru, který navázal na množství předchozích aktivit pořádaných touto institucí na téma děti a lidová kultura. Součástí projektu, který měl za úkol objasnit vztah dětského folkloru a folklorismu z historického pohledu, zejména s ohledem na otázky kulturně-společenských funkcí folkloru dětí a pro děti, bylo 23. strážnické sympozium "Dětský folklor dnes. Proměny funkcí".

Do této publikace byly zařazeny teoretické i praktické, často metodologicky zaměřené statě autorů, kteří se dlouhodobě věnují využívání tradiční lidové kultury v práci dětských folklorních souborů a muzik.


Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz