Menu

27. strážnické sympozium

Tradiční hliněné stavitelství

16.  - 17. května 2012 ve Strážnici

Hlavním tématem sympozia je výzkum a využitelnost tradičních stavebních technologií při obnově a zachování trvale udržitelného stavu památek hliněné architektury, jako nejohroženější skupiny historického stavebního fondu venkovské provenience. Diskutovány budou poznatky výzkumů a jejich aplikace při stavbách transferovaných objektů v muzeích v přírodě  a  využití  v památkové  péči,  tak aby  byla  zachována  největší  míra  autenticity původních  objektů.  Pozornost  bude  věnována  i dosud  nejasným  otázkám  stáří,  geneze a  vzájemných  souvislostí  stavebních  technik  pracujících  s nepálenou  hlínou.  Důležitým prvkem zejména pro zkoumání geneze tohoto typu lidového domu bude srovnání s vývojem obdobné hliněné architektury v širší oblasti středního Podunají.

Program bude stanoven po uzávěrce přihlášek s upřesněním délky referátů i diskusních vystoupení a závazně přihlášení účastníci jej obdrží v časovém předstihu před jeho konáním. Současně   s programem   budou   přihlášeným   rozeslány   také   informace   o   možnostech ubytování ve Strážnici. Přednášejícím bude k dispozici dataprojektor.

Součástí sympozia bude komentovaná prohlídka Muzea vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici  a zasedání  Komise  pro  lidové  stavitelství  sídla  a  bydlení,  které  se  uskuteční 16. května 2012 ve večerních hodinách v penzionu U Zachů ve Vracově.

Uvítáme, když se konference zúčastní odborníci na problematiku hliněného stavitelství z řad architektů, specialistů odborných pracovišť Národního památkového ústavu, vědečtí pracovníci z oboru etnologie, archeologie, muzejní pracovníci a jiní.

Za přípravný výbor:

Mgr. Martin Novotný, Národní ústav lidové kultury Strážnice

Roman Tykal, Komise pro lidové stavitelství při České národopisné společnosti