Menu

25. strážnické sympozium

Slovácký verbuňk - současný stav a perspektivy

Hlavním tématem 25. strážnického sympozia, které se uskuteční 8. dubna 2010 v prostorách strážnického zámku, bude problematika související s tancem slovácký verbuňk, který byl v roce 2005 prohlášen Mistrovským dílem ústního a nemateriálního dědictví lidstva. Česká republika se v rámci tzv. management plánu obsaženého v nominaci zavázala mj. k pořádání odborných konferencí, které budou řešit otázky spojené s nominovaným kulturním statkem. Předpokládáme, že na našem sympoziu zazní příspěvky zabývající se především dokumentací, uchováním, šířením a prezentací tohoto tance. Diskusi bychom chtěli podrobit také stávající podobu managament plánu a hledat možné způsoby jeho aktualizace. Budeme usilovat, aby závěry sympozia byly zveřejněny v samostatné publikaci, která může být v budoucnu využita např. jako podklad hodnotící zprávy pro organizaci UNESCO o stavu plnění zmíněného managament plánu.