Projekt Muzičky představují mezinárodní hudební dílnu dětských a mládežnických lidových muzik, která se každoročně koná v České republice. Dílna pravidelně probíhá od roku 2006, kdy se v Brně uskutečnil první ročník, v roce 2007 se pak MUZIČKY konaly v Praze. Zásadní změnou prošel projekt v roce 2008. Role pořadatele dílny se ujal Národní ústav lidové kultury a celá akce byla přenesena do Strážnice. Cílem celého projektu je podpora dětských a mládežnických muzik, jejichž nebývalý rozmach u nás s potěšením sledujeme zvláště v posledních letech. Většina kapel pracuje při základních uměleckých školách, některé při folklorních souborech, základních či středních školách. MUZIČKY se tedy snaží na jejich práci navázat dílnou, kterou vedou aktivní muzikanti, často učitelé hudebních škol a vedoucí dětských muzik. Během několikadenního soustředění je věnována pozornost praktické stránce hry v muzice, ale také se lektoři snaží dětem přiblížit region a hudební repertoár etnografických oblastí, odkud jednotlivé muziky pocházejí. V neposlední řadě je vedle veřejného koncertování kladen důraz na aktivní společné spontánní muzicírování, jehož smyslem je rozvíjet v dětech trvalý, hlubší vztah k lidové písni. Tak mohou vznikat nová krásná přátelství, a to vše dohromady je smyslem a posláním projektu MUZIČKY.

All Rights Reserved