Menu

Muzičky

Projekt Muzičky představují mezinárodní hudební dílnu dětských a mládežnických lidových muzik, která se každoročně koná v České republice a na Slovensku. U nás tato dílna pravidelně probíhá od roku 2006, kdy se v Brně uskutečnil první ročník, v roce 2007 se pak MUZIČKY konaly v Praze. Zásadní změnou prošel projekt v roce 2008. Role pořadatele dílny se ujal Národní ústav lidové kultury a celá akce byla přenesena do Strážnice. Cílem celého projektu je podpora dětských a mládežnických muzik, jejichž nebývalý rozmach u nás s potěšením sledujeme zvláště v posledních letech. Většina kapel pracuje při základních uměleckých školách, některé při folklorních souborech, základních či středních školách. MUZIČKY se tedy snaží na jejich práci navázat dílnou, kterou vedou aktivní muzikanti, často učitelé hudebních škol a vedoucí dětských muzik. Během několikadenního soustředění je věnována pozornost praktické stránce hry v muzice, ale také se lektoři snaží dětem přiblížit region a hudební repertoár etnografických oblastí, odkud jednotlivé muziky pocházejí. V neposlední řadě je vedle veřejného koncertování kladen důraz na aktivní společné spontánní muzicírování, jehož smyslem je rozvíjet v dětech trvalý, hlubší vztah k lidové písni. Tak mohou vznikat nová krásná přátelství, a to vše dohromady je smyslem a posláním projektu MUZIČKY.

Muzičky 2022 – Hrajeme Strážnicko II

Projekt Muzičky jako tvůrčí dílna dětských a mládežnických muzik zaměřených na interpetaci lidové hudby je...

Přihláška: Muzičky 2021 – Hrajeme Horňácko

Projekt Muzičky jako tvůrčí dílna dětských a mládežnických muzik zaměřených na interpretaci lidové hudby je...

Muzičky 2020 - hrajeme Horňácko

Projekt Muzičky 2020 byl přesunut na rok 2021. Tvůrčí dílna dětských a mládežnických muzik zaměřených...

Muzičky 2019 – Hrajeme Strážnicko

Ve dnech 22.–24. 11. 2019 proběhl na zámku ve Strážnici 14. ročník dětské hudební dílny...

Muzičky 2018

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici pořádá ve dnech 10. – 14. 10. 2018 13...

Muzičky 2016

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici pořádal v rámci Měsíce české a slovenské kulturní vzájemnosti ve...

Muzičky 2015

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici pořádá ve dnech 30. 9. - 4. 10. 2015...

Muzičky 2014

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici pořádal ve dnech 1. – 5. října 2014 v...

Muzičky 2013

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici pořádal ve dnech 2. - 6. října 2013 v...

Muzičky 2012

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici pořádal ve dnech 3. - 7. října 2012 v pořadí...

Muzičky 2011

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici uspořádal ve dnech 5. - 9. října 2011 v pořadí...

Muzičky 2010

Ve dnech 6. - 10. října 2010 proběhl ve Strážnici 5. ročník mezinárodní tvůrčí dílny...

Muzičky 2009

V pořadí již 4. ročník mezinárodní tvůrčí dílny dětských muzik – MUZIČKY 2009 se uskutečnil...

Muzičky 2008

Ve dnech 8. - 12. října 2008 proběhla na zámku ve Strážnici mezinárodní tvůrčí dílna...