Menu

Zahraniční spolupráce

NÚLK jako specializovaná výzkumná a odborná instituce MK aktivně působí v různých mezinárodních aktivitách v oblasti lidové kultury, zvláště folkloru, především ve smyslu naplňování rezoluce 25. generální konference UNESCO Doporučení k ochraně tradiční a lidové kultury, dále Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví a v souladu s Koncepcí účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice.

NÚLK je pověřen Ministerstvem kultury naplňováním Úmluvy o zachování nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO a zároveň na expertní úrovni zastupuje ministerstvo na mezinárodních jednáních s organizací souvisejících. Jednání České komise pro UNESCO se účastní emeritní ředitel Jan Krist a současný ředitel Martin Šimša. Současně se zástupce NÚLK pravidelně účastní jednání mezinárodního výboru Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví lidstva, kde pro potřeby členů České delegace připravuje expertní a odborná stanoviska.

IOV patří k nevládním organizacím UNESCO, které využívají poznatků národopisného bádání ke své činnosti, jeho doménou je podpora a organizování folklorních festivalů, na nichž se prezentují kromě projevů folkloru také tradiční řemesla a lidové umění. NÚLK je členem národní sekce International Organization für Folkskunst (Mezinárodní organizace lidového umění) v ČR. NÚLK je řádným členem od roku 1999.

ICOM patří mezi nejvýznamnější světové nevládní organizace UNESCO sdružující muzea všech typů a zaměření. NÚLK spravuje Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy, vlastní rozsáhlý sbírkový fond a členství v ICOM umožnilo zařadit muzeum do celosvětové muzejní sítě. Umožňuje rovněž kontakty se světovými muzei, výměny výstav a účast na odborných konferencích a seminářích. NÚLK je řádným členem organizace International Council of Museums (Mezinárodní organizace muzeí) od roku 2006. Jednání Valné hromady se účastní statutární zástupce NÚLK ředitel Martin Šimša.

NÚLK je řádným členem CIOFF (Conseil International des Organizations de Festivals de Folklore et d´Arts Traditionels – Mezinárodní rady pořadatelů festivalů folkloru a lidového umění) a je sídlem České národní sekce CIOFF (ČNS), která vznikla v roce 1993. ČR je členem této nevládní organizace působící v oblasti neprofesionálních aktivit. Jedním z hlavních cílů organizace je sdružovat renomované folklorní festivaly z naší země, jež mají zájem zařadit se do sítě prestižních festivalů v celosvětovém měřítku. Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici je členem od roku 1980. NÚLK provozuje a pravidelně aktualizuje webovou prezentaci www.cioff.cz, zveřejňuje dostupné nabídky zahraničních souborů i festivalů, přináší informace o členských festivalech ČNS a komunikuje s členskou základnou. Zahraniční aktivity NÚLK jsou zaměřeny zejména na spolupráci s národními sekcemi, Výkonným výborem a Radou CIOFF. Předsedou České národní sekce CIOFF je ředitel NÚLK Martin Šimša. Delegátkou pro zahraniční spolupráci je Markéta Lukešová, která se účastní pravidelných zasedání Středoevropského sektoru a celosvětového kongresu CIOFF.