Menu

28. strážnické sympozium - Letniční zvyky a obyčeje

Národní ústav lidové kultury pořádal dne 22. května 2013 od 13 hodin 28. strážnické sympozium s názvem Letniční zvyky a obyčeje. Sympozium se uskutečnilo v prostorách zámku ve Strážnici a bylo zaměřené na prezentaci výsledků výzkumu i aktuálních témat spojených se slavením letnic a svatodušních svátků. Sympozium proběhlo v návaznosti na zápis jízdy králů na jihovýchodě České republiky do Reprezentativního seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO.

Program sympozia byl rozdělen do dvou částí. První tematický blok byl zaměřen na jízdu králů, nominační proces předcházející jejímu zapsání do UNESCO a závazky, které z tohoto zápisu vyplývají. Tento blok se věnoval také dalším aspektům jízdy králů, jako jsou ohlasy v médiích a v literatuře, snahy o obnovu obyčeje v lokalitách, kde tradice zanikla, či existence jízdy králů v regionech mimo jihovýchodní Moravu. Diskuze se měla dotknout také plánu tzv. záchovných opatření, k nimž se nositelé jízdy králů, instituce a ministerstvo kultury zavázaly v rámci zápisu do UNESCO, jejich dlouhodobé relevance a možných rizik.

Druhý blok se zabýval ostatními svatodušními svátky a letničními zvyky a obyčeji se zaměřením na současné a historické podoby obchůzek královniček, oslav slunovratu, pálení svatojánských ohňů, slavnosti Božího Těla a dalších obyčejů. Důraz byl kladen na proměny tradice a současný stav udržování letničních zvyků.

Program sympozia

foto: Jízda králů Hluk (foto: nominační dokument)