Menu

Vedení a organizační struktura

 
Ředitelbezpečnostní referenceinterní auditinvestiční pracovníkzástupce ředitelevedoucí Útvaru řediteletechnický pracovník, řidičvrátnývedoucíEkonomického útvaruvedoucí Centranehmotnéhokulturního dědictvívedoucí Centrahmotnéhokulturního dědictvívedoucí Centravědeckýchinformacívedoucí Útvarusprávy areáluvrátnývrátnývrátnývrátnývrátnývrátnýuklizečkauklizečkaúčetnípokladnípokladnípokladnípokladnípokladnípokladníúčetníúčetnívýzkumný a vývojový pracovníkinformační technikdokumentátordokumentátor, tajemník uměleckého provozuvýzkumný a vývojový pracovníkvýzkumný a vývojový pracovníkvýzkumný a vývojový pracovníkkurátor sbírkovýcha mobiliárních fondůdokumentátor, průvodcekonzervátorvýzkumný a vývojový pracovník/DKRVOdokumentátor, průvodcekonzervátorkonzervátoruklízečkadokumentátor/DKRVOdokumentátor/DKRVOvýzkumný a vývojový pracovníkkurátor sbírkovýcha mobilních fondůdokumentátordokumentátor, správce ITtechnický pracovníkzedník, údržbářzahradník, údržbářinstalatér, údržbářprovozní elektrikář,údržbářzahradník, údržbářzahradník, údržbářtesař, údržbářtraktorista, údržbářtraktorista, údržbářPR a propagace

VEDENÍ ORGANIZACE

Vedení organizace tvoří ředitel, zástupce ředitele, investiční pracovník a vedoucí jednotlivých útvarů.

PhDr. Martin Šimša, Ph.D., ředitel
tel. + 420 518 306 610

PhDr. Martin Novotný, Ph.D., zástupce ředitele
tel. + 420 518 306 613

Marie Sýkorová, vedoucí útvaru ředitele
tel. + 420 518 306 600

Mgr. Jarmila Teturová, vedoucí Centra nehmotného kulturního dědictví
tel. + 420 518 306 652

Mgr. Petra Hrbáčová, Ph.D., vedoucí Centra hmotného kulturního dědictví
tel. + 420 518 306 650

Mgr. Věra Chalupová, vedoucí Centra vědeckých informací
tel. + 420 518 306 633

Ing. Alena Zezulová, vedoucí ekonomického útvaru
tel. + 420 518 306 620

Ing. Romana Okániková, vedoucí, investiční pracovník
tel. + 420 518 306 640

Aktualizace: 1. dubna 2024