VEDENÍ ORGANIZACE

Vedení organizace tvoří ředitel, zástupce ředitele, investiční pracovník a vedoucí jednotlivých útvarů.

PhDr. Martin Šimša, Ph.D., ředitel
tel. + 420 518 306 610

PhDr. Martin Novotný, Ph.D., zástupce ředitele
tel. + 420 518 306 613

Marie Čadílková, vedoucí útvaru ředitele
tel. + 420 518 306 600

Mgr. Jarmila Teturová, vedoucí Centra lidových tradic
tel. + 420 518 306 652

Mgr. Petra Hrbáčová, vedoucí Centra hmotného kulturního dědictví
tel. + 420 518 306 650

Mgr. Věra Chalupová, vedoucí Centra vědeckých informací
tel. + 420 518 306 633

Ing. Alena Zezulová, vedoucí ekonomického útvaru
tel. + 420 518 306 620

Josef Vajčner, vedoucí útvaru správy areálů
tel. + 420 518 306 655

Ing. Romana Okániková, investiční pracovník
tel. + 420 518 306 640

Aktualizace: 1. března 2017