Menu

24. strážnické sympozium

Digitální archivy a databáze na křižovatce mezi teorií a praxí
28. a 29. dubna 2009 v prostorách strážnického zámku.

V roce 2009 uplyne již 6 let od doby konání strážnického sympozia zaměřeného na problematiku digitalizace a digitální dokumentace nejenom v oblasti výzkumu tradiční lidové kultury. Projekty, které jsme v té době nastartovali či pouze zamýšleli, již přinesly své plody a spolu s nimi přišly nové výzvy a dříve netušené problémy. Objem digitalizovaných dat se radikálně zvětšil, digitalizace zasáhla všechny oblasti naší práce a navíc se stala všeobecným společenským fenoménem, který zasáhl celou naši společnost.

Rozsáhlé zkušenosti a zpracované fondy si budou v následujících letech vyžadovat postupné vytvoření a prosazení obecných standardů pro digitalizaci, archivaci i výměnu dat. Proto bychom rádi v příštím roce analyzovali a popsali současný stav digitálních archivů týkajících se tradiční lidové kultury. Od našeho posledního setkání se udály velké změny na světové a evropské scéně, vznikla řada nových metodických a technických norem či doporučení.

Strážnické sympozium 2009 hodláme věnovat zevrubnému přehledu stavu digitalizace v našem oboru z řady různých perspektiv: od metodických až po praktické technické, z úhlu pohledu ministerstva kultury i okresního muzea. Stejně, jako tomu bylo v roce 2003, budou nedílnou součástí obou jednacích dnů prezentace specialistů v dané oblasti a v mimořádně důležité oblasti vlastního ukládání dat také prezentace firem, které mohou nabídnout funkční a dostupná řešení pro neziskovou sféru.

V průběhu března 2009 připravíme zvláštní sekci webových stránek NÚLK, která bude věnována připravované akci a kde Vás budeme průběžně informovat, aktualizovat podklady, program i technické podmínky jednání. Kompletní obsah všech příspěvků, další závažné dokumenty a odkazy na informační zdroje týkající se digitalizace budou uloženy na webových stránkách, navíc plánujeme vydání publikaci mapující digitalizační praxi antropologických oborů.

Kontaktní osoba:

Mgr. Michal Škopík

Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, 696 62 Strážnice

Příspěvky vyšly v publikaci: