Menu

Etnografický ústav Moravského zemského muzea

Etnografický ústav Historického muzea Moravského zemského muzea je druhým největším muzejním pracovištěm s národopisnou orientací v České republice. Byl založen v roce 1896 jako Lidovědné oddělení a patří k nejstarším oddělením Moravského zemského muzea. V souladu s vymezením působnosti Moravského zemského muzea se systematicky věnuje studiu lidové kultury na Moravě v evropském kontextu včetně studia minorit, přičemž je kladen důraz na materiální kulturu. V centru počátečního zájmu stály doklady zemědělské výroby, později byla sbírka v duchu dobových tendencí přístupu ke kultuře lidu jako ke zdroji identity národa zaměřena především na tradiční lidový oděv a doklady výtvarného umění včetně nábytku. Dnešní fond obsahuje cca 120.000 kusů sbírkových předmětů.

Bližší informace: www.mzm.cz/etnograficky-ustav

 

Moravské zemské muzeum, druhá největší a zároveň druhá nejstarší muzejní instituce v ČR, bylo založeno v červenci roku 1817 císařským dekretem Františka I. Ve svých sbírkách uchovává přes 6 milionů předmětů, které představují cenný materiál z oborů přírodních a společenských věd. Kromě sbírkotvorné a vědecko výzkumné práce pořádá muzeum výstavy, přednášky, exkurze, zabývá se prací s mládeží a v neposlední řadě vykazuje také rozsáhlou ediční činnost.