Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu je specializovaným pracovištěm oddělení odborných muzejních činností , které bylo schváleno na základě plnění vládního usnesení ze dne 11. června 2003 č. 571 ke „Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice". Hlavním cílem koncepce je ochrana hodnot vytvářených po celá staletí našimi předky a tvořících základ naší kulturní identity. Soubor ochranných opatření shrnuje konkrétní úkoly směřující k identifikaci, dokumentaci, ochraně, prezentaci a šíření poznatků dosud existujících projevů tradiční lidové kultury a její předávání dalším generacím. Tímto konkrétním opatřením vláda vyjádřila svůj zájem o ochranu tradičních hodnot hmotného i nehmotného kulturního dědictví České republiky.

All Rights Reserved