Menu

Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu

Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu je specializovaným pracovištěm oddělení odborných muzejních činností , které bylo schváleno na základě plnění vládního usnesení ze dne 11. června 2003 č. 571 ke „Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice". Hlavním cílem koncepce je ochrana hodnot vytvářených po celá staletí našimi předky a tvořících základ naší kulturní identity. Soubor ochranných opatření shrnuje konkrétní úkoly směřující k identifikaci, dokumentaci, ochraně, prezentaci a šíření poznatků dosud existujících projevů tradiční lidové kultury a její předávání dalším generacím. Tímto konkrétním opatřením vláda vyjádřila svůj zájem o ochranu tradičních hodnot hmotného i nehmotného kulturního dědictví České republiky.

 

Regionální pracoviště Ústecký kraj: Regionální muzeum v Teplicích

Muzeum je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje a ve svých historických, knihovních, archeologických a přírodovědných sbírkách...

Regionální pracoviště Středočeský kraj: Regionální muzeum v Kolíně

Regionální muzeum v Kolíně, příspěvková organizace, je kulturní institucí s více než stoletou tradicí, která...

Regionální pracoviště Praha: Muzeum hlavního města Prahy

Muzeum hlavního města Prahy bylo založeno v roce 1881. Jeho současná budova byla postavena v...

Regionální pracoviště Plzeňský kraj: Vlastivědné muzeum dr. Hostaše v Klatovech

V první polovině 19. století byly Klatovy administrativním centrem kraje, což umožnilo jejich velký hospodářský rozvoj. ...

Regionální pracoviště Olomoucký kraj: Vlastivědné muzeum v Olomouci

Dějiny olomouckého muzejnictví se začaly psát v říjnu 1848, kdy byl při nedělní škole pro...

Regionální pracoviště Moravskoslezský kraj: Muzeum Těšínska

Muzeum Těšínska v Českém Těšíně je jedním ze čtyř krajských muzeí v Moravskoslezském kraji. Programově...

Regionální pracoviště Moravskoslezský kraj: Muzeum Novojičínska

Muzeum Novojičínska je příspěvková organizace Moravskoslezského kraje, která působí v okrese Nový Jičín, kde slučuje...

Regionální pracoviště Liberecký kraj: Muzeum Českého ráje v Turnově

Muzeum Českého ráje v Turnově patří k nejstarším muzeím regionálního typu České republice. Počátky sbírkotvorné...

Regionální pracoviště Královéhradecký kraj: Muzeum východních Čech, Hradec Králové

Muzeum východních Čech v Hradci Králové je jedním z největších regionálních vlastivědných muzeí ve východních...

Regionální pracoviště kraj Vysočina: Muzeum Vysočiny Třebíč

Muzeum Vysočiny Třebíč je regionální institucí zabývající se dokumentací přírodních a historických poměrů na jihozápadní...

Regionální pracoviště Karlovarský kraj: Muzeum Cheb

Muzeum v Chebu bylo založeno aktem rozhodnutí městského zastupitelstva v lednu roku 1873, zpřístupnění veřejnosti...

Regionální pracoviště Jihomoravský kraj: Masarykovo muzem Hodonín

Masarykovo muzeum v Hodoníně je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje. Kromě pracoviště v Hodoníně spravuje také...

Regionální pracoviště Jihočeský kraj: Jihočeské muzeum České Budějovice

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích patří k nejvýznamnějším kulturním institucím na jihu Čech. První muzejní...

Pardubický kraj: Muzeum v přírodě Vysočina

Muzeum v přírodě Vysočina je jediným muzeem v přírodě v Pardubickém kraji. Leží na pomezí...

Krajské pracoviště Zlínský kraj: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti zaujímá v síti českých a moravských muzeí významné postavení. Nejen...