Menu

Digitalizované písňové sbírky

Publikace ve formátu DJVU lze zobrazit pouze v prohlížeči mozilla Firefox ESR (po kliknutí na odkaz si zvolte verzi podle Vašeho systému).
Taky je potřeba nainstalovat DJVU plugin (vyberte podle verze systému 32bit | 64bit).
Postupně převádíme publikace do jiných formátů.

Nové národní písně moravské s nápěvy do textu vřaděnými

Bartoš, František

Brno 1882

Národní písně moravské v nově nasbírané

Bartoš, František

Brno 1889

Národní písně moravské v nově nasbírané

Bartoš, František
Janáček, Leoš

Praha 1901

Prostonárodní české písně a říkadla

Erben, Karel Jaromír

Praha 1864

Nápěvy prostonárodních písní českých

Erben, Karel Jaromír

Praha 1862, příloha k písním.

Písně národní w Čechách. (S nápěwy.)

Erben, Karel Jaromír

Praha 1842

Zpěvy moravských kopaničárů

Černík, Joža

Uherský Brod 1902

Slovanstvo ve svých zpěvech: Kniha I.- Písně české

Kuba, Ludvík

Pardubice 1884-1888

Slovanstvo ve svých zpěvech: Kniha II. – Písně moravské

Kuba, Ludvík

Pardubice 1884-1888

Slovanstvo ve svých zpěvech: Kniha III. – Písně slovenské (Sešit: 1)

Kuba, Ludvík

Pardubice 1884-1887

Slovanstvo ve svých zpěvech: Kniha III. – Písně slovenské (Sešit: 2)

Kuba, Ludvík

Pardubice 1884-1887

Slovanstvo ve svých zpěvech: Kniha III. – Písně slovenské (Sešit: 3)

Kuba, Ludvík

Pardubice 1884-1887

Slovanstvo ve svých zpěvech: Kniha III. – Písně slovenské (Sešit: 4)

Kuba, Ludvík

Pardubice 1884-1887

Slovanstvo ve svých zpěvech: Kniha III. – Písně slovenské (Sešit: 5)

Kuba, Ludvík

Pardubice 1884-1887

Slovanstvo ve svých zpěvech: Kniha IV. – Písně polské

Kuba, Ludvík

Pardubice 1885-1887

Slovanstvo ve svých zpěvech: Kniha V. – Písně lužické

Kuba, Ludvík

Pardubice 1885-1887

Slovanstvo ve svých zpěvech: Kniha VI. – Písně ruské

Kuba, Ludvík

Pardubice 1885-1888

Slovanstvo ve svých zpěvech: Kniha VII. – Písně slovinské

Kuba, Ludvík

Pardubice 1890

Slovanstvo ve svých zpěvech: Kniha VIII. – Písně černohorské

Kuba, Ludvík

Praha 1890

Slovanstvo ve svých zpěvech: Kniha X. – Písně dalmátské

Kuba, Ludvík

Pardubice 1893

Slovanstvo ve svých zpěvech: Kniha XI. – Písně jihoslovanské (V. Srbské)

Kuba, Ludvík

Praha 1923

Slovanstvo ve svých zpěvech: Kniha XII. – Písně bosensko-hercegovské

Kuba, Ludvík

Praha 1927

Slovanstvo ve svých zpěvech: Kniha XIII. – Písně ze starého srbska

Kuba, Ludvík

Praha 1928

Slovanstvo ve svých zpěvech: Kniha XIV. – Písně makedonské

Kuba, Ludvík

Praha 1929

Slovanstvo ve svých zpěvech: Kniha XV. – Písně bulharské

Kuba, Ludvík

Praha 1929

Moravské národní písně s nápěvy do textu vřaděnými

Sušil, František

Brno 1835

Moravské národní písně s nápěvy do textu vřaděnými

Sušil, František

Brno 1840

Moravské národní písně (5. vydání, reprint 3. vydání)

Sušil, František

Brno 1998

Slovenské písně z uherskobrodska

Tomek, Dr. Ferdinand

Olomouc 1926

Guberniální sbírka písní a instrumentální hudby z Moravy a Slezska z roku 1819

Vetterl, Karel

Strážnice 1994