Menu

30. strážnické sympozium - Lidový oděv

Sympozium proběhlo ve dnech 21. - 22. dubna 2015 ve Strážnici.

Výzkum lidového oděvu se dlouhodobě těší zájmu řady badatelek a badatelů, jejichž pozornost je většinou upřena na výzkum regionální podoby lidového oděvu a jeho vývoje v historické perspektivě. Takové pojetí je z hlediska muzejní i folklorní praxe bezesporu zajímavé a přínosné, ovšem poznatků o jednotlivých oděvních součástkách, jejich konstrukci, stáří či příbuzenských vztazích přináší vcelku poskrovnu. Z toho důvodu se řešitelský tým projektu NAKI - Tradiční lidový oděv na Moravě v jednom z dílčích úkolů zaměřil na identifikaci oděvních součástek, jejich střihovou analýzu a následné srovnávání na širším území. Výsledky, které takové studium přináší, poskytují zajímavá a leckdy překvapivá zjištění. Stejně objevné je srovnávání informací o střihu těchto oděvních součástek s historickým oblečením, které mohlo být dosti často jejich vzorem.

S ohledem na takto koncipovaný výzkum bylo sympozium zacíleno na témata:

- výzkum jednotlivých typů a variant mužských a ženských oděvních součástek (kalhoty, vesty, kabáty, kabátky, živůtky, sukně, košile atd.) jejich identifikace, analýza a rozšíření

- vztah součástek lidového oděvu ke stylovému oblečení, jako možné východisko střihové konstrukce, inspirace ve výzdobě či územního rozšíření

- ikonografické doklady lidového oděvu a jeho interpretace

- materiály pro výrobu lidového oděvu, jejich úpravy a barvení

- etnokartografické vyjádření výskytu oděvních součástek a jejich zapojení do systému GIS

Program sympozia

Foto: www.barunka.org