Menu

Strategie pro zachování tradičních řemesel - program Nositelé tradice lidových řemesel

Program Nositel tradice lidových řemesel

UNESCO: 2022

Mezivládní výbor pro ochranu nemateriálního kulturního dědictví na svém 17. zasedání v Maroku schválil nominaci na zápis programu Nositel tradice lidových řemesel do Registru osvědčených postupů UNESCO.

Titul Nositel tradice lidových řemesel je projektem sloužícím k ochraně, propagaci a zachování lidových řemesel ohrožených zánikem. Program garantuje Ministerstvo kultury spolu s Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici. Od roku 2001 obdrželo titul 91 výrobců z nejrůznějších oborů lidové řemeslnné výroby jako je kovářství, keramická výroba, pletení z přírodních materiálů, textilní výroba atd. Kromě veřejného ocenění je výrobcům poskytována podpora prostřednictvím grantů, prezentace v rámci každoroční výstavy, tisk propagačních materiálů atd. S udělením titulu je spojeno take propůjčení ochranné známky Nositel tradice lidových řemesel.

Nominace v digitální podobě


Fotogalerie k nominaci