Menu

Krajské seznamy

Zvolte si kraj kliknutím do mapy:


PRAHA

Pověřené pracoviště: Muzeum hlavního města Prahy (MMP)
www.muzeumprahy.cz

Krajský seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury:

Krajský seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury v hlavním městě Praze byl zřízen usnesením Rady hlavního města Prahy 2014:
http://muzeumprahy.cz/krajsky-seznam-nematerialnich-statku-tradicni-lidove-kultury/

Spolek Vltavan v Praze (navrhovatel MMP, zapsáno 2015)
Obce baráčnické na území hlavního města Prahy (navrhovatel MMP, zapsáno 2015)
Tradice českého loutkářství v Praze (zapsáno 2018)
Praha a střední Čechy - kolébka vodáctví v Evropě (zapsáno 2020)

[imic_button colour="btn-warning" type="enabled" link="#seznam" target="_self" extraclass="" size=""]Zpět na mapu↑[/imic_button]


STŘEDOČESKÝ KRAJ

Pověřené pracoviště: Regionální muzeum v Kolíně
Regionální muzeum v Kolíně

Krajský seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury:

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Středočeského kraje, rok založení 2015:
Odkaz na informace o Seznamu nemateriálních statků Středočeského kraje.

Spolky Vltavan Davle a Vltavan Štěchovice (Regionální muzeum v Kolíně – Regionální odborné pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu, zapsáno 2016)
Středočeské vodáctví (Asociace vodní turistiky a sportu, z. s, zapsáno 2021)

Tradiční rukodělná výroba:

Mistr tradiční rukodělné výroby Středočeského kraje:
www.skanzenkourim.cz/tradicni-lidova-kultura/mistr-tradicni-rukodelne-vyroby-stredoceskeho-kraje/
Jiří Rücker, umělecké řezbářství (Regionální muzeum v Kolíně, uděleno 2013)
Miluše Šímová, Vizovické pečivo (Muzeum Českého krasu, uděleno 2014)
Ján Chvalník, betlemářství (Hornické muzeum Příbram, uděleno 2014)
Jiří Král, pletení z proutí (Regionální muzeum v Kolíně, uděleno 2016)
Marie Antonie Filipová, výroba krojů a krojových součástek (Regionální muzeum v Kolíně, uděleno 2016)
Zdeněk Grausam, kovářství (uděleno v roce 2017)
Petr Oláh, pletení z proutí (Šárka Egrtová, odd. public relations Městské části Praha  19, uděleno 2019)
Antonín Švec, výroba betlémových figurek z chlebového těsta (Hornické muzeum Příbram, uděleno 2020)
František Mikyška, sekerník (Regionální muzeum v Kolíně, uděleno v roce 2020)
Milan Exner, výroba keramiky (navrhovatel Ing. Marie Kabátková, uděleno v roce 2020)
David Tůma, řezba do paroží a kosti (navrhovatel Lucie Hrabáková, uděleno v roce 2021)
Iveta Dandová, pletení z orobince (Regionální muzeum v Kolíně, uděleno v roce 2021)
Zuzana Tilajcsiková, košíkářství a pletení z proutí (Regionální muzeum v Kolíně, uděleno v roce 2022)
Václav Jiruš, košíkářství a pletení z proutí (navrhovatel Mgr. Květuše Topinková, uděleno v roce 2022)
Aleš Nový, bednářství (Hornické muzeum Příbram, uděleno v roce 2022)
Oldřich Čech, betlémářství (uděleno v roce 2023)
Tomáš Kozel, kovářství (uděleno v roce 2023)
Karel a Eva Urbanovi, výroba skleněných figurek (uděleno v roce 2023)

[imic_button colour="btn-warning" type="enabled" link="#seznam" target="_self" extraclass="" size=""]Zpět na mapu↑[/imic_button]


KARLOVARSKÝ KRAJ

Pověřené pracoviště: Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje
www.muzeumcheb.cz

Krajský seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury:

Krajský seznam nemateriálního kulturního dědictví Karlovarského kraje
zatím na internetových stránkách není.

Tradiční hra na citeru reprezentovaná paní Bertou Růžičkovou z Nejdku (Muzeum Cheb, p.o., zapsáno 2014)
Pěvecký sbor Haimatchor Rotava - Kraslice, udržování hudebního projevu v tradičním nářečí (Město Rotava, zapsáno 2014)
Folklórní soubor Dyleň jako nositel původního hudebního a tanečního folklóru v Karlovarském kraji (Mgr. Eva Hanáková, Karlovy Vary, zapsáno 2017)
Obnovené masopustní obchůzky v obci Tuřany (Obecní úřad v Tuřanech, 2017)

Tradiční rukodělná výroba:

Ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby Karlovarského kraje není udělován.

[imic_button colour="btn-warning" type="enabled" link="#seznam" target="_self" extraclass="" size=""]Zpět na mapu ↑[/imic_button]


PLZEŇSKÝ KRAJ

Pověřené pracoviště: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, p. o. (VMH KT)
https://muzeum.klatovynet.cz/muzeumkt/default.asp
www.plzensky-kraj.cz/lidova-kultura

Krajský seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury:

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Plzeňského kraje

Staročeská svatba, masopustní průvod městem Plánice (VMH KT, nositel: Sbor dobrovolných hasičů Plánice, zapsáno 2017)
Postřekovský masopust (VMH KT, nositel: Tělovýchovná jednota Sokol Postřekov, z. s., zapsáno 2017)
Plzeňské loutkářství (Mgr. Pavel Vašíček, nositel: Divadlo ALFA, příspěvková organizace, zapsáno 2017)
Kolovečská keramika rodiny Volfů (Martin Volf – Muzeum techniky a řemesel, kolovečská keramika, nositel: Martin Volf, zapsáno 2017)
Bednáři Plzeňského Prazdroje (Plzeňský Prazdroj, a. s. a Služby cestovního ruchu, kulturního a historického dědictví, zapsáno 2017)
Ochotnické divadlo západních Čech (Mgr. Petra Richter Kohutová, nositel: Spolek divadelních ochotníků v Radnicích, z. s., zapsáno 2017; Mgr. Marie Caltová, nositel: Divadelní soubor Štace Kaznějov, zapsáno 2018; Libuše Mužíková, nositel: Ochotnický divadelní soubor Tyjátr Horažďovice, zapsáno 2018; Hana Šiková, nositel: Divadlo PROPADLO Plzeň, z.s., zapsáno 2019; Hana Šiková, nositel: Divadelní spolek Jezírko, zapsáno 2019)
Dudy a dudácká muzika v Plzeňském kraji ( PhDr. Zdeněk Vejvoda, PhD., nositelé: Klub tanečních souborů Rokytka, z. s.; Vlastimil Konrády; Josef Kuneš; Soubor písní a tanců Jiskra, z. s.; Folklórní soubor Úsměv Horní Bříza z.s.; Národopisný soubor Postřekov, z.s.; Spolek přátel Dolního Chodska, z.s.; Plzeňský lidový soubor Mladina, z. s.; zapsáni 2018)
Strážovské krajkářství (Mgr. Ivana Sieberová, nositel: Město Strážov, zapsáno 2018)
Dechová hudba (PhDr. Marta Ulrychová, odloženo do identifikace a posouzení nositelů, návrhy na zápis nositelů doručeny v roce 2019; navrhovatel: Jan Jirák, nositel: Sušické kulturní centrum - SIRKUS, příspěvková organizace, zapsán 2021; navrhovatel: Mgr. Jiří Kříž, historik Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, nositel: Pavel Sak, zapsán 2021; navrhovatel: Mgr. Jiří Kříž, historik Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, nositel: Jaroslav Brabenec, zapsán 2021; navrhovatel: Mgr. Andrea Kohoutová, nositel: Jan Červený, zapsán 2021)
Mgr. Jindřich Kolář, kapelník dechové hudby 12° Plzeň; navrhovatel: PhDr. Marta Ulrychová, navržen 2021, zapsán 2023
Josef Kadlec, vedoucí Dechového orchestru mladých Základní umělecká škola v Tachově; navrhovatel: PhDr. Marta Ulrychová, navrhovatel: PhDr. Marta Ulrychová, navržen 2021, zapsán 2023
Kapela pětatřicátého plzeňského pěšího pluku - FOLIGNO, zapsaný spolek - navrhovatel PhDr. Marta Ulrychová a Antonín Bulka, navržen 2020, zapsán 2023
JUNIOR ORCHESTR PLZEŇ, spolek, dechový orchestr při 1. ZUŠ Bedřicha Smetany v Plzni, navrhovatel: PhDr. Marta Ulrychová a Antonín Bulka, navržen 2020, zapsán 2023
Jaroslav Tachovský, kapelník DH Plzeňská "12„ , navrhovatel: PhDr. Marta Ulrychová a Antonín Bulka, navržen 2020, zapsán 2023
Roman  Kopecký, vedoucí orchestru DH Plzeňanka při 3. Základní umělecké škole Terezie Brzkové v Plzni, navrhovatel: PhDr. Marta Ulrychová, navržen 2021, zapsán 2023
Antonín Bulka, vedoucí souboru DH Rozhlasová Plzeňačka, navrhovatel PhDr. Marta Ulrychová a Antonín Bulka, navržen 2020, zapsán 2023
Jan Carda, vedoucí orchestru dechové hudby Velký dechový orchestr při 4. ZUŠ v Plzni, Chválenická ulice, navrhovatel PhDr. Marta Ulrychová, navržen 2020, zapsán 2023
Ladislav Chadt, umělecký vedoucí orchestru dechové hudby DH ZUŠ Přeštice, navrhovatel PhDr. Marta Ulrychová, navržen 2021, zapsán 2023

Kolovečský divotvorný mlýn na báby (Ing. Václav Pergl, starosta městyse Koloveč, nositel: Městys Koloveč, zapsáno 2021)
Dechová hudba Horalka (navrhovatel: PhDr. Marta Ulrychová, nositel statku Josef Kubalík, zapsáno 2022)
Dechová kapela Chodovarka (Antonín Bulka a PhDr. Marta Ulrychová, nositel statku MgA. Věra Kestřánková, Ph.D., zapsáno 2022)
Pivní kultura v Plzeňském kraji, nositel statku Pivovarský dvůr Plzeň, Pivovar Purkmistr, provozovatel LUKT CZ, a. s., nominaci předložil (navrhovatel Český svaz pivovarů a sladoven, z. s., zapsáno 2023)

AZ Catering services s.r.o., provozovatel pohostinských zařízení Šenk na Parkánu a Restaurace U Salzmannů, nominaci předložil Český svaz pivovarů a sladoven, z. s., navržen 2023; zapsán 2023

Domažlické městské lesy spol. s r.o., provozovatel Městského pivovaru Domažlice, nominaci předložil Český svaz pivovarů a sladoven, z. s., navržen 2023; zapsán 2023

Vítězslav Procházka, majitel a sládek pivovaru U Lenocha, Plzeň, nominaci předložil Český svaz pivovarů a sladoven, z. s., navržen 2023; zapsán 2023

Ing. Radovan Lyer, majitel pivovaru Lyer Modrava, nominaci předložil Český svaz pivovarů a sladoven, z. s., navržen 2023; zapsán 2023

Petr Petružálek, sládek a majitel pivovaru Petr Petružálek, Merklín, nominaci předložil Český svaz pivovarů a sladoven, z. s., navržen 2023; zapsán 2023

Plzeňský Prazdroj, a.s., provozovatel pivovaru Plzeňský Prazdroj, pivovaru Proud a pohostinského zařízení Na Spilce, nominaci předložil (navrhovatel Český svaz pivovarů a sladoven, z. s., zapsáno 2023)

Tradiční rukodělná výroba:

Mistr tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje

Rudolf Volf, hrnčířství (VMH KT, uděleno 2017)
Miloslav Trefanec, kovářství (VMH KT, uděleno 2017)
Josef Hrůza, bednářství (VMH KT, uděleno 2017)
Martin Volf, hrnčířství (Martin Volf, uděleno 2017)
Ing. Jaromír Konrady, tradiční výroba chodských dud (a dalších drobných lidových hudebních nástrojů (Plzeňská folklorní scéna, z.s., uděleno 2018)
Jan Šup, tradiční pletení z proutí, borovicových loubků a smrkových kořenů včetně košíkářství, (Jan Šup ml., uděleno 2018)
Dana Soukupová, tradiční drátenictví (Zdenek Soukup, uděleno 2018)
Jiří Wallner, tradiční stavební kovářství (Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace, uděleno 2019)
Jiří Kožený, zhotovování soustružených hraček a betlémů (Markéta Kožená, uděleno 2019)
Marie Kopecká, výroba krojů se zaměřením na oblast širšího Domažlicka (město Staňkov, uděleno 2019)
Marie Langová, výroba chodských krojů (Květa Korečková, uděleno 2021)
Vladivoj Hrach, řezbářství / dřevěná polychromovaná plastika (Západočeské muzeum v Plzni, p. o. ,uděleno 2021)
Karel Tittl, řezbářství / betlémářství (Západočeské muzeum v Plzni, p. o., uděleno 2021)
Mgr. Zdeněk Pikal, pletení z proutí, košíkářství (navrhovatel Z. Pikal, uděleno 2022)
Václav Antoš, výroba loveckých nožů z damaškové oceli (Západočeské muzeum v Plzni, p. o., uděleno 2023)
Karel Hofman, obor bednářství (Plzeňský Prazdroj, a. s., uděleno 2023)
František Vodička, obor pletení z proutí (František Vodička, uděleno 2023)

[imic_button colour="btn-warning" type="enabled" link="#seznam" target="_self" extraclass="" size=""]Zpět na mapu ↑[/imic_button]


LIBERECKÝ KRAJ

Pověřené pracoviště: Muzeum Českého ráje v Turnově
http://www.muzeum-turnov.cz

Krajský seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury:

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Libereckého kraje, 2011:
www.muzeum-turnov.cz/krajsky-seznam-nematerialnich-statku-lk

Svatoštěpánská koleda ve Studenci (MČR, zapsáno 2013)
Tradice ochotnického divadla ve Vysokém nad Jizerou a okolí (MČR, zapsáno 2014)
České loutkářství (MČR, zapsáno 2014)
Perličky z Poniklé (MČR, zapsáno 2015)
Tradiční rukodělná výroba masopustních masek v Zákupech (MČR, zapsáno 2016)
Bozkovská poutní tradice (MČR, 2020)
Turnovské kamenářství
(MČR, 2022)
Poutní tradice Letařovice (MČR, 2023)

Tradiční rukodělná výroba:

Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje, 2011:
www.muzeum-turnov.cz/mistr-tradicni-rukodelne-vyroby-lk

Milena Juřicová, textil - paličkovaná krajka (MČR, uděleno 2012)
Josef Nosek, výroba saní (MČR, uděleno 2012)
Maruše Nová, zpracování ovčího rouna (MČR, uděleno 2012)
Ladislav Oliva, sklářská výroba (mozaika, tavená plastika, skleněný šperk) (MČR, uděleno 2012)
Petr Šťastný, broušení šperkových kamenů (MČR, uděleno 2012)
Kamila Parsi Žďárská, sklářská výroba (foukané a tvarované sklo, skleněné drátkové figurky, špendlíky, vinuté perle) (MČR, uděleno 2012)
Jiří Číhal, kamenosochařství (MČR, uděleno 2013)
Jaroslav Kohout, tradiční výroba, oprava a restaurování houslí (MČR, uděleno 2013)
Petr Novotný, ruční sklářská výroba (MČR, uděleno 2013)
Jana Kaplanová, paličkovaná krajka (MČR, uděleno 2014)
Josef Mrňák, šperky z ušlechtilých dřev (MČR, uděleno 2014)
Jana Sojková, podmalba na skle (MČR, uděleno 2015)
Jiřina Růtová, tradiční výroba perníku (MČR, uděleno 2015)
Zdeněk Sochor, skleněné hutní figurky (MČR, uděleno 2016)
Jaroslav Mojsl, kovářství (MČR, uděleno 2016)
Jaroslav Brož, výroba březových metel (uděleno 2017)
Josef Břečka, truhlářství, tesařství (uděleno 2017)
Iva Válková, zpracování ovčí vlny (uděleno 2018)
Hana Kristel, barvířské řemeslo (uděleno 2018)
Arnošt Möller, kožedělná výroba (uděleno 2019)
Václav Plechatý, dřevořezba (uděleno 2019)
Miroslav Budka, košíkářství (uděleno 2020)
Jiřina Štrynclová – výroba skleněných figurek (uděleno 2020)
Ladislav Sluka – truhlářství, výroba gotického nábytku (uděleno 2021)
Karel Sobotka – výroba skla (uděleno 2021)
Ladislav Šlechta - drátenictví (uděleno 2021)
Pavel Šrytr - výšivka (uděleno 2021)
Pavlína Jůnová – podmalba na skle (uděleno 2022)
Petr Klíma - štípaný šindel (uděleno 2023)
Jarmila Volejníková - výroba vánočních ozdob z foukaných perliček (uděleno 2023)

[imic_button colour="btn-warning" type="enabled" link="#seznam" target="_self" extraclass="" size=""]Zpět na mapu ↑[/imic_button]


ÚSTECKÝ KRAJ

Pověřené pracoviště: Regionální centrum TLK při Regionálním muzeu v Teplicích, p.o.
https://zamek-teplice.cz/cz/nematerialni-statky-tradicni-lidove-kultury

Krajský seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury:

Seznam nemateriálních statku TLK Ústeckého kraje, rok založení 2015:
https://zamek-teplice.cz/cz/regionalni-centrum-pro-tlk

Krušnohorské betlémářství (Oblastní muzeum Chomutov, p.o., zapsáno 2015)
Šluknovské betlémářství (Oblastní muzeum Děčín, p.o. – pobočka Varnsdorf, zapsáno 2015)
Velikonoční jízda v Mikulášovicích (zapsáno 2017)
Krušnohorská hračka (zapsáno 2017)

Ocenění za zachování a rozvoj lidových tradic Ústeckého kraje Zlatý džbánek
https://zamek-teplice.cz/cz/zlaty_dzbanek

PhDr. František Ledvinka za celoživotní práci a podporu lidových tradic a záchranu lidové architektury v oblasti Českého středohoří (uděleno 2017)
Folklórní soubor Lužičan za udržování a obnovování lidové kultury a tradic v rámci Ústeckého kraje, zejména v oblasti Krásnolipska (uděleno 2017)
Sonja Vydrová, majitelka dřevovýrobní firmy NBW s.r.o. v Nové Vsi v Horách (uděleno 2018)
Asociace malířek a malířů kraslic České republiky v Libotenicích (uděleno 2018)
Věra Vlčková, za celoživotní práci v oboru krajkářství na Chomutovsku (uděleno 2019)
Spolek jiříkovských betlémářů, za udržování betlémářského řemesla na Šluknovsku (uděleno 2019)
Mgr. Roman Klinger, za obnovu mnohaleté tradice velikonoční jízdy v Mikulášovicích v okrese Děčín roku 2011 (uděleno 2020)
Partnerský spolek Litvínov - Herdulky, o. p. s., za obnovení tradice ruční výroby zejména paličkované krajky (uděleno 2020)
profesor ak. mal. Jaroslav Prášil, paličkování, výroba skleněných perličkových vánočních ozdob a háčkování a pletení z vrbového proutí (uděleno 2021)
manželé Marcel a Stanislava Zmítkovi, výroba tradičních foukaných skleněných vánočních ozdob nad kahanem (uděleno 2021)
Miroslava Brůnová, za vedení Klubu šité krajky při Oblastním muzeu v Chomutově (uděleno 2022)
Zdeněk Oravec, mistr tesařského oboru (uděleno 2022)
Jiří Šafránek za udržování, zachování a rozvoj betlémářské tradice v regionu Krušnohoří (uděleno 2023)
Chomutovská ostrostřelecká společnost, C. k. privilegovaný střelecký sbor, za udržování a rozvoj tradiční letniční střelby ku ptáku a střelby na malované terče (uděleno 2023)

[imic_button colour="btn-warning" type="enabled" link="#seznam" target="_self" extraclass="" size=""]Zpět na mapu ↑[/imic_button]


KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Pověřené pracoviště: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
www.muzeumhk.cz

Krajský seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury:

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury v Královéhradeckém kraji.
Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury

Východočeské loutkářství (uděleno 2012)
Tradice generačního předávání krajkářství na Vamberecku (Muzeum a galerie Orlických hor Rychnov nad Kněžnou, zapsáno 2017)
Betlémářství (zapsáno 2019)
České vodáctví – sociokulturní fenomén pobytu v přírodě spojený se splouváním vodních toků (zapsáno 2021)

Tradiční rukodělná výroba:

Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje:
Mistr tradiční rukodělné výroby

Jana Jarkovská, výrobky z kukuřičného šústí (zapsáno 2017)
Jan Merta, Jakub a Martin Sochorovi
, výroba betlémů v rámci rodinné tradice (zapsáno 2018)
Karel Kysilka
, kovářské umění (zapsáno 2018)
Petra Hartmanová
, výroba foukaných skleněných perlí (zapsáno 2018)
Veronika Tymelová, keramická tvorba (zapsáno 2019)
Martina Poliaková
, předení a zpracování vlny a lnu (zapsáno 2019)
Jana Langová
, ručně paličkovaná krajka (zapsáno 2019)
Petr Podrábský
, soustružené výrobky (zapsáno 2020)
Lenka Špetlová Máslová
, ručně paličkovaná krajka (zapsáno 2020)
Zdeněk Vítek
, kovář (zapsáno 2021)
David Adamský, vyšívání pavím brkem do kůže (zapsáno 2021)
Michal Rudolf, řezbářství (zapsáno 2022)
Martin Mádle, pletení z proutí, slámy a dalších pletiv (zapsáno 2022)

[imic_button colour="btn-warning" type="enabled" link="#seznam" target="_self" extraclass="" size=""]Zpět na mapu ↑[/imic_button]


PARDUBICKÝ KRAJ

Pověřené pracoviště: Soubor lidových staveb Vysočina, pracoviště NPÚ - Územní památková správa na Sychrově

https://www.nmvp.cz/vysocina/regionalni-pracoviste-pro-tradicni-lidovou-kulturu

Krajský seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury:

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Pardubického kraje, 2013.

Vesnické masopustní obchůzky a masky na Hlinecku (zapsáno 2013)
Vodění jidáše (zapsáno 2013)
Východočeské loutkářství (zapsáno 2013)
Stínání kohouta (zapsáno 2014)
Velikonoční strom a věneček ve Střemošicích (zapsáno2015)
Věneček ve Vejvanovicích (zapsáno 2016)
Tradiční výroba dýmek na Prosečsku (zapsáno 2016)
Ruční výroba žinilkových textilií (zapsáno 2017)
Městský masopustní průvod v Lanškrouně (zapsáno 2019)
Tradiční výroba jabkanců v České Třebové (zapsáno 2020)
Stavění a kácení májí v Pardubickém kraji (zapsáno 2023)

Tradiční rukodělná výroba:

Nositel tradice Pardubického kraje, založeno 2015:

Zdeněk Bukáček, soustružené hračky (uděleno 2015)
Ladislav Chládek, hračky štípané ze soustruženého bloku (uděleno 2015)
Jiří Myška, sekernictví (uděleno 2015)
Ladislav Stejskal, tradiční tesařství (uděleno 2015)
Josef Fidler, výroba žinylkových textilií na ručním stavu (uděleno 2016)
Josef Rejman, řezbář - figurální tvorba a betlémy (uděleno 2017)
Alena Bukvová, pletení košíků (uděleno 2018)
Bedřich Šilar, řezbář - figulární tvorba, loutky, marionety, betlémy (uděleno 2018)
Václav Ráliš, podkovář (uděleno 2019)
Pavel Janoš, perníkář (uděleno 2021)
Štefan Hrudka, řezbář - figurální tvorba, betlémy a restaurování (uděleno 2021)
Alena Tschöpová, pletení ze šustí (uděleno 2022)

[imic_button colour="btn-warning" type="enabled" link="#seznam" target="_self" extraclass="" size=""]Zpět na mapu↑[/imic_button]


KRAJ VYSOČINA

Pověřené pracoviště: Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
http://muzeumtr.cz/o-pracovisti-rptlk.html

Krajský seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury:

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina, 2013.
http://muzeumtr.cz/www-muzeumtrcz-rptlkseznamstatkucz.html

Běh o Barchan (město  Jemnice, zapsáno 2014)
Skřipácká muzika na Jihlavsku (Muzeum Vysočiny Jihlava, zapsáno 2014)
Betlémská cesta v Třešti (Muzeum Vysočiny Jihlava, zapsáno 2015)
Obchůzka královniček na Velkobítešsku (Muzejní  spolek Velkobítešska, zapsáno 2015)
Historický morový průvod v Brtnici (NPÚ – územní odborné pracoviště v Brně, zapsáno 2016)
Jihlavský havířský průvod (Jihlavský havířský průvod o.s., zapsáno 2017)
Karmelská pouť ve farnosti Heřmanov (Regionální pracoviště TLK v Kraji Vysočina, zapsáno 2018)
Dudáctví na Vysočině (Regionální pracoviště TLK v Kraji Vysočina, zapsáno 2019)
Svatováclavské hody v Rouchovanech (Regionální pracoviště TLK v Kraji Vysočina, zapsáno 2021)
Křemešská pouť (Regionální pracoviště TLK v Kraji Vysočina, zapsáno 2022)
Tradiční herálecká maškara pod Žákovou horou (Regionální pracoviště TLK v Kraji Vysočina, zapsáno 2023)

Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina:

Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina:
http://muzeumtr.cz/wwwmuzeumtrczrptlkmistri.html

Drahomír Smejkal, výroba pilníků a rašplí (Muzeum Vysočiny Třebíč, uděleno 2016)
Aleš Uherka, kolářství (Muzea Vysočiny Třebíč, uděleno 2016)
Hana Šmikmátorová, malování horáckých kraslic technikou voskové batiky (Muzeum Vysočiny Jihlava, uděleno 2017)
Jindřich Toman, výroba štípaných holubiček (Muzeum Vysočiny Pelhřimov, uděleno 2017)
Jindřich Holub, výroba šindele (Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, uděleno 2017)
Marie Žilová, textil (Muzeum Vysočiny Třebíč, uděleno 2018)
Eva Jurmanová, textil (Muzeum Vysočiny Třebíč, uděleno 2018)
Jaroslav Fieger, kámen-kamenictví (Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, uděleno 2018)
František Kouřil, hutní sklářství (Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, uděleno 2019)
František Novák, repliky historického skla (Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, uděleno 2019)
Luděk Žákovský, sedlářství (Muzeum Vysočiny Třebíč, uděleno 2019)
Rudolf Hupka, vybíjení dřeva kovem (Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, uděleno 2020)
Miroslav Vrtěna, bednářství (Muzeum Vysočiny Třebíč, uděleno 2020)
Věra Studená, drátenictví (Muzeum Vysočiny Třebíč, uděleno 2021)
Miroslav Štěpánek, pasířství (Muzeum Vysočiny Třebíč, uděleno 2022)
Josef Filip, umělecké zpracování dřeva, truhlář, restaurátor (Muzeum Vysočiny Třebíč, uděleno 2023)
Jaroslav Těsnohlídek,
knihařství (Muzeum Vysočiny Třebíč, uděleno 2023)

[imic_button colour="btn-warning" type="enabled" link="#seznam" target="_self" extraclass="" size=""]Zpět na mapu ↑[/imic_button]


JIHOČESKÝ KRAJ

Pověřené pracoviště: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
www.muzeumcb.cz

Krajský seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury:

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihočeského kraje, 2013.
www.muzeumcb.cz/.../seznam-nematerialnich-statku-tradicni-lidove-kultury-jihoceskeho-kraje/

Mečová koleda v jihočeském regionu (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, zapsáno 2014)
Dudácké tradice jihočeského regionu (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, zapsáno 2015)
Baráčnická tradice-udržování lidových tradic regionu a prezentace jihočeského folklóru (Obec Pištín, zapsáno 2016)
Milevské maškary (Maškarní sdružení Milevsko, spolek pro udržování tradic v Milevsku, zapsáno 2016)
Vltavan Purkarec – tradice voroplavby (Spolek Vltavan v Purkarci, zapsáno 2016)
Sedlická krajka (zapsáno 2017)
Chození s klibnou a kozlíky (zapsáno 2018)
Obchůzka Barborek v Borovanech u Milevska (zapsáno 2019)
Hořické pašijové dny (zapsáno 2022)
Pivní kultura v Jihočeském kraji (zapsáno 2023)

Tradiční rukodělná výroba:

Cena hejtmana Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic Jihočeského kraje:

Ivanka Wolková, lidové pečivo, kraslice, výrobky ze slámy (Jihočeské muzeum v ČB, uděleno 2012)
Jiří Drhovský, lidové hračky, betlémy (MCKV Týn nad Vltavou, uděleno 2012)
Marie Flašková, podmalby na skle (Jihočeské muzeum v ČB, uděleno 2013)
Národopisný soubor Doudleban, 70. výročí založení (obec Doudleby, uděleno 2013)
Pavel Rouha, řezbářství - Velešínský betlém (Jihočeské muzeum v ČB, uděleno 2014)
Jaroslav Frencl, řezbářství (Město Volyně, uděleno 2014)
František Čerkl, za celoživotní zásluhy o rozvoj lidové tradice regionu (obec Boršov nad Vltavou, uděleno 2015)
Jan Smrt, košíkářství (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, uděleno 2015)
Alena a Martin Rabochovi, keramická tvorba (město Trhové Sviny, uděleno 2016)
Miroslav Stecher, dudák, výrobce lidových nástrojů, dlouholetý umělecký vedoucí JSPT Úsvit, lektor, organizátor folklórních akcí regionu (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, uděleno 2016)
Miroslav Pelikán, perníkář (uděleno 2017)
Ing. Pavel Sarauer, dřevěné holubičky (uděleno 2017)
Sedlická krajka, o.p.s. (uděleno 2017)
Krojová družina z Jarošova nad Nežárkou (uděleno 2019)
Jiří Honiss, malování na sklo (2018)
Ivana Stará,
jihočeské pečivo (2019)
Ludmila Dominová, rekonstrukce krojových oděvních součástí (2022)
Dana Vařilová, tkalcovské a krajkářské řemeslo (2022)
Zdeněk a Filip Kubákovi, Tkalcovna Kubák Strmilov k.s., výroba tradičních vlněných textilií (2023)
Bohuslav Šabek, rozvoj folklorních a dudáckých tradic a jejich předávání mladé generaci (2023)
Pavla a Milan Škochovi, za rozvoj folklorních tradic v jižních Čechách a jejich předávání mladé generaci (2023)

[imic_button colour="btn-warning" type="enabled" link="#seznam" target="_self" extraclass="" size=""]Zpět na mapu ↑[/imic_button]


JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Pověřené pracoviště: Regionální pracoviště pro lidovou kulturu Jihomoravského kraje při Masarykově muzeu v Hodoníně
www.masaryk.info/masarykovo-muzeum-hodonin/39/

Krajský seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury:

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje, 2013.
www.masaryk.info/masarykovo-muzeum-hodonin/637 nebo na webu jihomoravského kraje

Slovácký verbuňk (NÚLK ve Strážnici, zapsáno 2013)
Jízda králů na Slovácku (NÚLK ve Strážnici, zapsáno 2013)
Velikonoční obchůzky s Jidáši na Bučovicku - v rámci velikonočního hrkání a klapání školní mládeže (Mgr. Markéta Palowská, zapsáno 2015)
Technologie výroby modrotisku (NÚLK ve Strážnici, zapsáno 2015)
Smrtnica a chození s babú - dívčí raně jarní obchůzka na Smrtnou neděli (Masarykovo muzeum v Hodoníně, zapsáno 2016)
Tkaní vzorovaných tkanin - činovati na Horňácku (NÚLK ve Strážnici, zapsáno 2017)
Ochotnické divadlo v Jihomoravském kraji (Divadelní spolek bratří Mrštíků Boleradice, zapsáno 2019)
Keramika - kamenina na Letovicku a Kunštátsku (Masarykova střední škola v Letovicích, zapsáno 2019)
Zlatá sobota - praxe v průběhu mariánské pouti v Žarošicích (MZM, Etnografický ústav v Brně, zapsáno 2020)
Pískem vysypávané ornamenty (Regionální pracoviště JmK, zapsáno 2021)
Hroznová koza - vinařská tradice v příhraniční oblasti Znojemska (Spolek Hroznové kozy, zapsáno 2021)
Zavádka na Hanáckém Slovácku (Masarykovo muzeum v Hodoníně, zapsáno 2022)

Tradiční rukodělná výroba:

Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje:

www.masaryk.info/masarykovo-muzeum-hodonin/636/ nebo na webu jihomoravského kraje
Růžena Kozumplíková, pletení z orobince (Masarykovo muzeum v Hodoníně p.o., uděleno 2012)
Bohumil Šikula, bednář (Masarykovo muzeum v Hodoníně p.o., uděleno 2012)
Dagmar Čechová, perníkové pečivo (Masarykovo muzeum v Hodoníně p.o., uděleno 2013)
Alexandra Kaňovská, výroba keramiky – fajáns (Sdružení lidových řemeslníků o.s., uděleno 2013)
Miroslav Urban, ruční tkadlec  (Masarykovo muzeum v Hodoníně p.o., uděleno 2013)
Marie Čiháková, blatnické kraslice (Sdružení lidových řemeslníků o.s., uděleno 2014)
Iva Novotná, zpracování ovčí vlny (Masarykovo muzeum v Hodoníně p.o., uděleno 2014)
Věra Šmídová, lidová výšivka (Masarykovo muzeum v Hodoníně p.o., uděleno 2014)
Anna Búřilová, dekorativní perník z formy (Masarykovo muzeum v Hodoníně p.o., uděleno 2015)
Zdeňka Zábojová, ruční tkadlena (Sdružení lidových řemeslníků o.s., uděleno 2015)
Marie Žáková, batikované kraslice  (Masarykovo muzeum v Hodoníně p.o., uděleno 2015)
Markéta Maláníková, lidová výšivka (Městské muzeum a galerie Břeclav p.o., uděleno 2016)
Marie Pachtová,  kraslice zdobené slaměnou intarzií  (Muzeum Vyškovska p.o., uděleno2016)
Danuška Partyková, vizovické pečivo - tradiční tvary s lidovou symbolikou (Sdružení lidových řemeslníků o.s., uděleno 2016)
Jiří Danzinger, tradiční modrotisk (uděleno 2017)
Ivo Nimrichter, černá hrnčina ze Slovácka (uděleno 2017)
František Joch, tradiční modrotisk (uděleno 2017)
Karel Hanák, habánská keramika (uděleno v roce 2018)
Milan Strmiska, zpracování perleti a rohoviny (uděleno 2018)
Ludmila Kočišová figurky z kukuřičného šustí (uděleno 2018)
František Pavlica, výroba a pokládání slaměných  došků (uděleno 2018)
Hana Buchtelová, ruční tkalcovství (uděleno 2018)
Alexandr Slavík, výroba dřevěných  řezbovaných forem (uděleno 2018)
Marcela Hrabovská, kraslice zdobené slaměnou intarzií (uděleno 2019)
Roman Slaný, výroba včelích klátů (uděleno 2019)
Pavel Petržela, výroba malých přenosných cimbálů (uděleno 2019)
Marie Vachunová, šití a vyšívání krojových součástí (uděleno 2020)
Pavel Krahulík, tesařina (uděleno 2020)
Eduard Bařina, bednářství (uděleno 2020)
Marie Horáková, šití a vyšívání krojových součástí (uděleno 2021)
Jiří Zouhar, kovář (uděleno 2021)
Jiří Danzinger, modrotisk (uděleno 2022)
Renata Potěšilová, vrapení ženských fěrtochů (uděleno 2022)
Jaroslav Navrátil, sedlář (uděleno 2022)
Gabriela Bartošková, potisk látek modrotisk (uděleno 2023)
Šárka Hlahůlková, vrapení ženských fěrtochů (uděleno 2023)

[imic_button colour="btn-warning" type="enabled" link="#seznam" target="_self" extraclass="" size=""]Zpět na mapu ↑[/imic_button]


OLOMOUCKÝ KRAJ

Pověřené pracoviště: Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu při Vlastivědném muzeu v Olomouci

https://www.lidovakultura-ok.cz/

Krajský seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury:

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Olomouckého kraje, 2014.
Tradiční léčebné procedury a odkaz Vincenze Priessnitze (VMO Regionální pracoviště, zapsáno 2015)
Velikonoční slavnosti Matiček a Ježíšových Matiček na Hané (VMO Regionální pracoviště, zapsáno 2015)
Hodové průvody s Družičkami a Mládenci na Olomoucku (VMO Regionální pracoviště, zapsáno 2015)
Vodění krále a voděni královničky v Rájci u Zábřeha (VMO Regionální pracoviště, zapsáno 2017)
Jízda králů v Doloplazích u Olomouce (VMO Regionální pracoviště, zapsáno 2019)
Velikonoční klapání s obchůzkou Jidášů na Zábřežsku (VMO Regionální pracoviště; zapsáno 2019)
Kluzovské hody (VMO Regionální pracoviště, zapsáno 2020)
Výroba olomouckých tvarůžků (VMO Regionální pracoviště, zapsáno 2021)
Ostatky s hanáckým právem ve Skrbeni (VMO Regionální pracoviště, zapsáno 2022)
Obchůzka s královničkou a králem ve Střížově (zapsáno 2023)

Tradiční rukodělná výroba:

Mistr tradiční rukodělné výroby Olomouckého kraje:
Alfréd Stawaritsch, tradiční kovářství  (VMO Regionální pracoviště, uděleno 2015)
Jarmila Vítoslavská, výroba lidového textilu (VMO Regionální pracoviště, uděleno 2015)
Miloslava Zatloukalová, práce z lýka a slámy (VMO Regionální pracoviště, uděleno 2015)
Jaroslav Lakomý, pokrývačství tradičními krytinami (šindelem a břidlicí) (VMO Regionální pracoviště, uděleno 2015)
Miluše Hrachovinová, výroba užité keramiky, drátování (VMO Regionální pracoviště, uděleno 2017)
Josef Sýkora, výroba dřevěných hraček (VMO Regionální pracoviště, uděleno 2018)
Miroslava Vašíčková, figurální keramika, betlémářství (VMO Regionální pracoviště, uděleno 2019)
Hana Kuželová, perníkářství (VMO Regionální pracoviště, uděleno 2020)
Alois Slepánek z Brodku u Konice, kartáčnictví (VMO Regionální pracoviště, uděleno 2021)
Bronislava Millá, zhotovování hanáckých svatebních koláčků (VMO Regionální pracoviště, uděleno 2022)
Jan Tomíček, tradiční štukatérské výzdoba štítu domu (VMO Regionální pracoviště, uděleno 2023)
Věra Zdražilová, kraslice zdobené slaměnou intarzií (VMO Regionální pracoviště, uděleno 2023)
Marie Vojtková, výroba pantléků (VMO Regionální pracoviště, uděleno 2023)

[imic_button colour="btn-warning" type="enabled" link="#seznam" target="_self" extraclass="" size=""]Zpět na mapu ↑[/imic_button]


MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Pověřené pracoviště č. 1: Muzeum Těšínska
www.muzeumct.cz/regionalni_pracoviste_pro_peci_o_tradicni_lidovou_kulturu/

Metodický pokyn pro tvorbu a vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury MSK“ byl  schválen usnesením rady kraje č. 111/8592 ze dne 4. 10. 2016.

Krajský seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury:

Jízda okolo osení - Rajtovaní v Lukavci u Fulneku (zapsáno 2017)
Ověnžok
- točivý párový tanec (zapsáno 2017)
Dudáctví na Těšínsku (zapsáno 2019)
Stavění máje (zapsáno 2021)

Tradiční rukodělná výroba:
https://www.msk.cz/cs/temata/kultura/mistr-tradicni-rukodelne-vyroby-moravskoslezskeho-kraje-1203/

Mistr tradiční rukodělné výroby Moravskoslezského kraje:
Pavel Kufa, řezbářství - plastiky(uděleno 2017)
Blažena Slováčková, těšínská výšivka (uděleno 2017)
Richard Mlýnek, klempířské a pokrývačské práce (2017)
Štěfan Kanaloš, řezbářství - dlabání dřeva (uděleno 2018)
František Raška, textil - výroba papučí z filcových odřezků (uděleno 2018)
Milada Pohanková, tradiční poživatina - pečení překládaných koláčů "hnětek" (uděleno 2018)
Stanislav Górný, řezbářství - reliéfy, betlémy, sošky, loutky (uděleno 2019)
Zbyněk Pechál, kov - tepání v mědi (udělěno2021)
Lenka Koždoňová, zpracování vlny (uděleno 2023)
Karel Kufa, výroba krpců z hovězí usně (uděleno 2023)

Pověřené pracoviště č. 2: Muzeum Novojičínska
www.muzeumnj.cz

[imic_button colour="btn-warning" type="enabled" link="#seznam" target="_self" extraclass="" size=""]Zpět na mapu ↑[/imic_button]


ZLÍNSKÝ KRAJ

Pověřené pracoviště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti – Centrum péče o tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje
www.slovackemuzeum.cz

Krajský seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury:

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Zlínského kraje, 2013.
www.slovackemuzeum.cz/doc/909

Valašský odzemek (Valašské muzeum v přírodě, zapsáno 2014)
Jízda králů v Hluku, Kunovicích a ve Vlčnově (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o., zapsáno 2016)
Slovácký verbuňk (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o., zapsáno 2016)
Tradiční hody s právem na Uherskohradišťsku (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o., zapsáno 2018)
Výtvarné navrhování a tkaní tapiserií, koberců a jejich restaurování v Moravské gobelínové manufaktuře (Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně, p. o., zapsáno 2019)
Ruční výroba umělých květin, vonic a vínků (drobné zvykoslovné předměty) (Občanské sdružení Kunovjan, z. s, zapsáno 2019)
Masopustní mečové tance z Uherskobrodska (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o., zapsáno 2021)
Vizovické pečivo (Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, zapsáno 2022)
Starý hanácký právo(Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, zapsáno 2022)

Tradiční rukodělná výroba:

Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje (2011)
www.slovackemuzeum.cz/doc/542
Jiří Machaníček, sekernictví – tesařství  (Obec Jalubí, starosta Ing. Karel Malovaný, uděleno 2012)
Ivan Šulák, zakuřovaná hrnčina (Slovácké muzeum, uděleno 2012)
Ludmila Kalivodová, drobné zvykoslovné předměty, práce z těsta – vizovické pečivo (Elen Macháčková, uděleno 2013)
Božena Vráželová práce se dřevem, řezbářství – štípané holubičky (Slovácké muzeum, uděleno 2013)
Stanislava Žabková drobné zvykoslovné předměty/Práce z těsta – vizovické pečivo (Slovácké muzeum, uděleno 2013)
Josef Fryzelka  práce se dřevem, výroba bednářských výrobků (Slovácké muzeum, uděleno 2014)
Antonín Moštěk práce s hlínou – kamenina, hrnčina, majolika (Občanské sdružení Kunovjan, PhDr. Romana Habartová uděleno 2014)
Marie Skrežinová drobné zvykoslovné předměty, výroba umělých květin, vonic a vínků (Slovácké muzeum, uděleno 2014)
Antonín Hájek práce se dřevem – soustružení, zdobení cínem, intarzie (Slovácké muzeum, uděleno 2015)
Lenka Macečková textilní techniky – síťování (necování) – síťovaný čepec a krojové součásti valašského kroje, hotovené touto technologií (Občanské sdružení Kunovjan, PhDr. Romana Habartová uděleno 2015)
Marie Sekaninová drobné zvykoslovné předměty – vyškrabované kraslice (Mgr. Hana Marášková, uděleno 2015)
Rozálie Blažková práce s přírodními pletivy – pletení z kukuřičného šustí (Slovácké muzeum, uděleno 2016)
Vladislava Hrubešová  práce s textiliemi – těžká a lehká krojová krejčovina – šití a zdobení valašských krojů (Občanské sdružení Kunovjan, PhDr. Romana Habartová, uděleno 2016)
Taťána Malinová drobné zvykoslovné předměty/Výroba slámových kraslic (Slovácké muzeum, uděleno 2016)
Zuzana Hartlová práce s hlínou, tradiční tupeská fajáns (uděleno 2017)
Jiří Hýža  výroba krojové obuvi (uděleno 2017)
Petr Mužík výroba oděvních doplňků z oblasti Valašska (uděleno 2017)
Božena Habartová výroba krojů (uděleno 2018)
Petr a Zlatuše Hejdovi výroba krojové obuvi a pasků (uděleno 2018)
Marie Pyrchalová Zuberská výšivka (uděleno 2018)
Blanka Ammann pletení na rámu (uděleno 2019)
Jaroslav Němec drobné zvykoslovné pedměty (uděleno 2019)
Marie Vlčková kraslice batikované a zelové (uděleno 2019)
Marie Bilíková práce s přírodními pletivy, tkané výrobky z kukuřičného šustí (uděleno 2020)
Pavel Číp výroba historických hudebních nástrojů (uděleno 2020)
Pavel Horák broušení skla (uděleno 2020)
Josef Hruška tradiční a umělecké kovářství (uděleno 2020)
Romana Jablunková košíkářství (uděleno 2020)
Jana Juřicová bílá výšivka (uděleno 2020)
Eva Kašparová krojová krejčová (uděleno 2020)
Vít Kašpařík výroba hudebních nástrojů (uděleno 2020)
Augustin Krystyník kolářství (uděleno 2020)
Gabriela Mahdalová krojová krejčovina, šití a zdobení tradičního lidového oděvu (uděleno 2020)
Jiří Ondřej výroba březových metel (uděleno 2020)
Dana Ptáčková pletení z proutí a pedigu (uděleno 2020)
Petr Stoklasa řezbářství a výroba štípaných holubiček (uděleno 2020)
Jiří Galuška výroba cimbálů (uděleno 2021)
Anna Krocová výroba tradičních vizovických batikovaných kraslic (uděleno 2021)
Jan Vysloužil řezbářství (uděleno 2021)
Pavel Hirka košíkářství (uděleno 2022)
Soňa Kölblová šití a zdobení tradičního lidového oděvu (uděleno 2022)
Jarmila Kraváčková výšivky (uděleno 2022)
Ladislav Breznický práce se sklem - foukané a tvarované sklo (uděleno 2023)
Jaroslava Kvasničková truhlářské a stolářské práce, řezbářství a soustružení (uděleno 2023)
Danuše Trtíková textilní techniky - zašovské háčkované kytičky (uděleno 2023)

[imic_button colour="btn-warning" type="enabled" link="#seznam" target="_self" extraclass="" size=""]Zpět na mapu ↑[/imic_button]

Aktualizace: 8. května 2023