Menu

26. strážnické sympozium

Mužský lidový oděv

21. - 22. března 2012 ve Strážnici

Hlavním tématem sympozia je výzkum lidového oděvu v jeho jednotlivostech, tj. jednotlivých oděvních součástkách, jako jsou kalhoty, vesta, kabátek, kabát, plášť a další. Zajímat nás budou specifické varianty těchto oděvních součástek, jejich rozšíření a vývoj. Jakož i jejich vyjádření pomocí etnokartografických metod. Důležité téma je též vztah součástek lidového oděvu k oděvu stylovému, jako možné výchozí střihové konstrukci či inspiraci ve výzdobě. Určitým završením našeho snažení je návrh systematiky třídění mužských oděvních součástek, který by měl stanovit vzájemné vztahy mezi specifickými variantami oděvních součástek, současně též vytvořit jednoduchou a přehlednou pomůcku při popisu sbírkových předmětů.

Uvítáme, když se konference zúčastní nejen odborní zájemci o problematiku lidového a stylového oděvu z řad muzejních, akademických a univerzitních pracovišť, ale též vedoucí folklorních souborů a krojoví krejčí.

Za přípravný výbor:

Mgr. Martin Šimša, Národní ústav lidové kultury, Strážnice
martin.simsa@nulk.cz

Organizační pokyny:

Sympozium se koná v Národním ústavu lidové kultury, Zámek č. 672, 696 62 Strážnice