Menu

Ústav evropské etnologie

Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně je jediné pedagogické a odborné pracoviště v České republice, jenž se systematicky věnuje studiu tradiční kultury Čech, Moravy a Slezska v rámci historických a metodologických směrů uplatňovaných v Evropě.

Bližší informace: www.phil.muni.cz/wuee

Ústav evropské etnologie FF MU byl založen v roce 1946 jako Seminář pro etnografii a etnologii; od té doby prošel z mimovědeckých důvodů četnými organizačními změnami a jeho vědecký i pedagogický profil se pronikavě změnil v souladu s obecným vývojem oboru i s prohlubováním specializace pracoviště. Na rozdíl od stavu v poválečných letech, kdy se pracoviště věnovalo převážně jen slavistické problematice, došlo k rozšíření orientace na etnologickou evropeistiku. Předmět výuky se podstatně rozšířil a výklady o něm se ze zřetele teoretického a metodologického zejména v posledním desítiletí inspirovaly novými směry a experimenty zahraniční etnologie a antropologie, tíhnoucí mj. k empirickému studiu netradiční tematiky, např. městského prostředí. Od převážné většiny encyklopedických přednášek se podstatná část výuky přesunula do výkladů jak syntetizujících, tak i analytických, a to na komparativních základech. Přednášky o některých vybraných otázkách jsou svěřovány externím učitelům (např. z brněnského pracoviště Etnologického ústavu AV ČR a z Etnografického ústavu Moravského zemského muzea), kteří se specializují na jejich řešení. Jako jediné pedagogické a vědecké pracoviště v České republice se programově a systematicky věnuje také studiu tradiční kultury Čech, Moravy a Slezska v kontextu historických a metodologických proudů v Evropě. Pro většinu přednášek a seminářů je charakteristická snaha o postižení vzájemných vlivů a vazeb mezi kulturami a způsobem života evropských národů. Výukový program se každoročně podle aktuálních možností obměňuje.