Menu

Škola folklorních tradic

Projekt ojedinělého celorepublikového vzdělávacího kurzu nazývaného Škola folklorních tradic (dále jen ŠFT) vznikl na základě odborných diskuzí týkajících se projevů současného folklorismu v Čechách i na Moravě. Hlavním cílem kurzu je prohloubení znalostí a dovedností jak ze specializované problematiky hudebního a tanečního folkloru a souvisejících otázek obecné etnologie, tak z aplikace oborů, jako je pedagogika, psychologie, fyziologie apod. ŠFT je určena především pro současné, ale i budoucí vedoucí a umělecké pracovníky folklorních souborů, pedagogy a další zájemce o lidový tanec. Kurz je rovněž chápán jako forma péče o tradiční lidovou kulturu. Na realizaci kurzu spolupracují NIPOS-ARTAMA Praha a Národní ústav lidové kultury ve Strážnici.

První z dvouletých cyklů se uskutečnil v letech 1998 — 2000 v Domě kultury v Jihlavě a za dobu své existence si ŠFT získala značné renomé mezi zájemci o praktické znalosti folkloru a svou úrovní vytvořila novou tradici prestižního vzdělávání v uvedené oblasti. Úspěšní  absolventi získali rekvalifikační osvědčení MŠMT, čímž tento kurz získal jistou závaznost a jeho absolvování přispívá ke zlepšení uplatnění v řadě oblastí jak v resortu kultury tak také školství. Dosud ŠFT absolvovalo 162 účastníků, jejichž věkový průměr je 30 let. Na základě zkušeností získaných v jednotlivých cyklech kurzu jsou připravovány a dále upravovány učební plány. Na jejich přípravě se podílejí přední odborníci — etnologové, pedagogové a universitní profesoři, z nichž většina také přednáší a vede praktická cvičení. Součástí učebního plánu jsou např. předměty: Lidový tanec (teorie a praxe), Choreografie (teorie a praxe), Sbírky a sběratelé lidových písní a tanců, Lidový kroj, Obecná pohybová průprava, Základy pedagogiky a psychologie, Úvod do studia hudební teorie, studia lidových nástrojů a lidové hudby, Zpěv ve folklorním souboru atd. Kurz je dvouletý. V každém ročníku se uskuteční celkem 8 víkendových soustředění plus jedno zkouškové. Podmínkou pro postup do druhého ročníku je úspěšné ukončení prvého. Učební osnovy druhého ročníku navazují a prohlubují učivo z prvních dvou semestrů, v předmětu lidový tanec jsou pak více zaměřeny na jednotlivé regiony. Závěrečná zkouška spočívá ve vypracování závěrečné písemné práce, kterou každý účastník představí a obhájí před stanovenou zkušební komisí. Na základě této zkoušky obdrží posluchači osvědčení Ministerstva školství ČR. Dosud neexistuje, ani v systému školské přípravy ani v mimoškolní oblasti, žádná jiná možnost takto odborné přípravy či doškolování vedoucích a členů folklorních souborů.

ŠFT zkoušky 2023

Škola folklorních tradic 2022-2023

V pátek 14. a v sobotu 15. dubna 2023 proběhly dílčí závěrečné zkoušky po absolvování prvního ročníku...

Slavnostní zahájení 9. běhu Školy folklorních tradic

Slavnostní zahájení 9. běhu Školy folklorních tradic proběhlo v pátek 23. září v bohunické Orlovně v Brně. Bezmála...

Škola folklorních tradic, Brno 2022–2024

Národní ústav lidové kultury Strážnice a Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha pořádají...

Škola folklorních tradic 2019-2021

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha, Národní ústav lidové kultury Strážnice ve spolupráci...

Škola folklorních tradic 2016-2018

Národní ústav lidové kultury Strážnice a Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha pořádají...

Škola folklorních tradic 2013-2014

Kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Místo konání: Táborská 45, Praha 4 Termín: září 2013...

Škola folklorních tradic 2010—2012

V roce 2012 byl v Brně v rámci Školy folklorních tradic ukončen již 5. cyklus...

Škola folklorních tradic 2007—2009

Projekt podporuje vzdělávání v uměleckých a kulturních oborech vycházejících z tradiční a lidové kultury, včetně...

Škola folklorních tradic 2004—2006

Projekt podporuje vzdělávání v uměleckých a kulturních oborech vycházejících z tradiční a lidové kultury, včetně...

Škola folklorních tradic 2001—2003

V březnu 2003 byl ukončen druhý běh Školy folklorních tradic. Do kurzu bylo přihlášeno 69...