Menu

Domácí spolupráce

NÚLK spolupracuje s mnoha muzejními, univerzitními a vědeckými institucemi v ČR a metodicky i organizačně pomáhá folklorním souborům a festivalům. Trvá spolupráce NÚLK s NIPOS - Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu, Valašským muzeem v přírodě, Ústavem evropské etnologie MU Brno, Etnologickým ústavem AV ČR v Praze a v Brně, Moravským zemským muzeem Brno a dalšími muzei, Asociací muzeí a galerií, Českou národopisnou společností. Odborní pracovníci NÚLK působí v různých komisích, vědeckých, programových a redakčních radách.

Ředitel NÚLK Martin Šimša vykonává činnost vyplývající z pozice statutárního zástupce NÚLK.
- člen České komisi pro UNESCO, člen Národní rady pro tradiční lidovou kulturu, člen grantových komisí Ministerstva kultury: Komise na podporu regionálních tradic a Komise pro udělování Ceny ministerstva kultury. Je členem odborné Komise pro tradiční lidovou kulturu Jihomoravského kraje pro výběr lidových řemeslníků k ocenění jejich práce a Komise pro zápis nemateriálních statků tradiční lidové kultury do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje.
- člen Ředitelské rady NIPOS, Vědecké rady Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a Vědecké rady Etnografického muzea Slovenského národního muzea v Martině, Slovenská republika.
- je členem redakční rady odborného časopisu Národopisná revue, vydává NÚLK, Strážnice
- je členem redakční rady odborného časopisu Český lid, vydává AV ČR, Praha
- je členem redakční rady Slovenský Národopis, vydává EU SAV, Bratislava
- je členem redakční rady časopisu Muzeum, vydává Národní muzeum v Praze
- je členem redakční rady časopisu Ethnologia Europae Centralis, vydává FF Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave.
- je členem redakční rady časopisu Slovácko, vydává Slovácké muzeum v Uherském Hradišti a Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost téhož muzea.
- je viceprezidentem a členem správní rady Českého svazu muzeí v přírodě.
- je předseda České národní sekce CIOFF

Emeritní ředitel NÚLK Jan Krist je nadále členem České komisi pro UNESCO, grantových komisích MK: Komise pro integraci romské komunity, Komise pro kulturu národnostních menšin a dále pracuje v národní porotě pro udělování ocenění Evropské dědictví.
- je členem odborné Komise pro tradiční lidovou kulturu Jihomoravského kraje pro výběr lidových řemeslníků k ocenění jejich práce a Komise pro zápis nemateriálních statků tradiční lidové kultury do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje.
- je členem redakční rady sborníku Museum vivum, vydává Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm

Zástupce ředitele NÚLK Martin Novotný je členem hlavního výboru České národopisné společnosti a členem Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení při ČNS.

Vlasta Ondrušová odborně spolupracuje na projektu Tradiční výrobek Slovácka, Region Slovácka v Uherském Hradišti a je členkou hodnotící komise.

Jarmila Teturová je členkou grantové komise MK, komise pro kategorii B programu podpory tradiční lidové kultury a dále je členkou komise pro taneční estetické aktivity.

Markéta Lukešová zasedá v Odborné radě pro folklor, kterou zaštiťuje NIPOS a dále je delegátkou pro mezinárodní spolupráci České národní sekce CIOFF.

Michal Škopík je členem pracovní skupiny pro ochranu, digitalizaci a zpřístupňování zvukových dokumentů v ČR (Virtuální národní fonotéka), VNF pracuje od roku 2014 při Moravské zemské knihovně. Dále je členem odborné pracovní skupiny MK pro digitalizaci kulturního obsahu.

Jiří Höhn je členem kontrolní komise České společnosti pro hudební vědu.

Aktualizace: 7. března 2017