Menu

Elektronické publikace

Maňáková, M. – Matelová, L. – Pavlištík, K. – Vrtalová, J.: Taneční medailony obcí Valašska. Strážnice 2010.

Maňáková, M. – Matuszková, J. – Vrtalová, J.: Taneční medailony obcí Hané, Lašska a Slezska. Strážnice 2010.

Binderová, K.: Řemeslnické živnosti v malém městě a na venkově. Na příkladu Strážnice, Hrubé Vrbky a Kuželova. Strážnice 2010.

Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu. 

Blahůšek J., Lukešová M.: Závěrečná zpráva o realizaci projektu Identifikace a dokumentace tradiční lidové kultury v ČR
(příloha /šablony dotazníků/ - 110MB!)

Lukešová M., Rýpalová E.: Způsoby prezentace tradiční lidové kultury v muzeích v přírodě
(Obrazová příloha *.PDF  5,6 Mb)

Šišperová, Ivana: Vliv hospodářské revitalizace Moravských Kopanic na nehmotné kulturní dědictví regionu

Letniční zvyky a obyčeje. Strážnice 2014 (PDF, 14MB)


Edice historických pramenů panství Strážnice