Menu

23. strážnické sympozium

NÁRODNÍ  ÚSTAV  LIDOVÉ  KULTURY

pořádal 23. strážnické sympozium

Dětský folklor dnes - proměny funkcí

Sympozium se uskutečnilo ve dnech 18. - 19. dubna 2007
v prostorách strážnického zámku.

Dětský folklor jako jeden z dosud živých projevů tradiční lidové kultury je již několik desetiletí předmětem odborného zájmu Národního ústavu lidové kultury i dalších odborných institucí a odborníků.

Cílem letošního sympozia je všimnout si především proměn funkcí dětského folkloru. Naskýtá se tak možnost zachytit aktuální výsledky odborného zkoumání. Jde však také o to, ukázat na vybraných jevech roli a místo dětského folkloru v rodinném i společenském životě současných dětí. Pozornost se zaměřuje zvláště k dětským folklorním kolektivům a ke škole. Ovšem nejen tam, ale i v nejrůznějších dalších institucích i v životě obcí má dětský folklor své místo. Jde tedy o to, ukázat na konkrétních případech a v co nejširších souvislostech funkce dětského folkloru, jakožto jednoho z významných ukazatelů stavu i proměn tohoto fenoménu.

Tak jako vždy, tedy i letos byla pozornost zaměřena k teorii i k praxi a oteřel rovněž prostor sdělením z různých humanitních vědních oborů.

Příspěvky vyšly v publikaci: