Menu

Přístupnost zámku

Zámek

Adresa: Zámek 672, 696 62 Strážnice

  • Přístupnost objektů

         

 

 

 

 

 

  • Vstup

Blízké okolí zámecké budovy je dlážděno žulovými kostkami.

Vstup do budovy je bezbariérový. Hlavní pokladna je umístěna v přízemí budovy, přístup k ní je přes dva schody a je nezbytné užití signalizace pomocí zvonku umístěného u schodů.  V prostoru před pokladnou jsou viditelně označeny toalety.

 

  • Interiér

Vyvýšené přízemí zámku disponuje výstavními prostory, ty jsou řešeny příznivě i pro TP. Pro vstup do výstavních prostor je nutno využít osobní výtah.

Ve druhém podlaží je veřejnosti přístupná Historická knihovna a Zámecká kaple. TP návštěvník ji může navštívit v případě využití osobního výtahu a schodolezu s asistencí průvodce.

Ve třetím podlaží je umístěna stálá expozice Hudební nástroje v lidové kultuře. TP návštěvník ji může navštívit v případě využití osobního výtahu a schodolezu s asistencí průvodce. Dále třetí podlaží nabízí Galerii, která je přístupná osobním výtahem bez dalších možných omezení.

Dveře v budově jsou povětšinou v šíři 90 cm, v případě dveří dvoukřídlých je jedno křídlo užší než šíře 80 cm, po jejich otevření za asistence průvodce je šíře od 105 – 135 cm v celém objektu zámku.

 

  • Výtah

Osobní výtah umístěn v přízemní části budovy. Pro využití výtahu je nutná asistence pokladní či průvodce.  

  • WC

Bezbariérové WC umístěno v přízemní části budovy. Pro přístup na bezbariérové WC je nutná asistence pokladní či průvodce.