Sazebník úhrad za poskytování informací (*.PDF / 366Kb)

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – 08/2016 – (*.PDF/ 412Kb)