Hudební nástroje v lidové kultuře

Podpořeno grantem: Integrovaný regionální program (IROP), specifický cíl 3.1, kolová výzva č. 21
Na projekty IROP je poskytována finanční podpora z EU.

Místem realizace projektu je objekt zámku ve Strážnici lokalizovaný v severní okrajové části města Strážnice na adrese ulice Zámek 672, 696 62 Strážnice. Zámek je sídlem Národního ústavu lidové kultury.
Konkrétním místem realizace projektu je strážnický zámek. Projekt bude realizován ve 3. nadzemním podlaží tohoto objektu, které v současnosti slouží pro účely expozice se zaměřením na hudební nástroje, které je shodné s tématem výstupu projektu. Současná expozice byla založena v roce 1993, její stav však neodpovídá potřebným požadavkům pro uchování sbírkových předmětů. Součástí projektu je i její modernizace a obnova dílčí části hudebních nástrojů, které jsou zde vystavovány.
Zastřešujícím cílem projektu v souladu se specifickým cílem 3.1 a se zněním výzvy č. 21 je především zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, v tomto případě konkrétně expozice hudebních nástrojů v lidové kultuře Národního ústavu lidové kultury. Konkrétní cíle předkládaného projektu je pak možné rozdělit celkově do tří os na základě vymezení dílčích vztahů:
1) ve vztahu ke sbírkovým předmětům – je hlavním cílem zabezpečit takové podmínky pro jejich uchovávání (teplotní, vlhkostní, kamerový systém,…), aby bylo zamezeno jejich poškozování;
2) ve vztahu sbírkový předmět – návštěvník – je cílem zpřístupnit a vhodným textovým, obrazovým a zvukovým komentářem doplnit větší množství sbírkových předmětů NÚLK;
3) ve vztahu k návštěvníkovi – je hlavním cílem rozšířit možné služby o tvorbu edukačních pořadů cíleně zaměřených na vybrané skupiny osob.
Autory architektonického řešení expozice jsou Ing. arch. Martina Kodetová a Ing. arch. Tomáš Kodet.
Plánované ukončení projektu je červen 2018.

Hudební nástroj je zvláštní věc. Člověka nejdříve vábí jeho podivuhodně krásný tvar a charakteristický materiál. Přiblíží-li se, ucítí i jeho vůni. Vezme-li ho do ruky, zakusí jeho lehkost nebo tíhu a vnímá jeho teplo nebo chlad. Nástroj je pro nás čím dál tím víc neodolatelný a my toužíme slyšet jaké zvuky, zabarvení tato tajuplná věc vydává.

V expozici chceme zdůraznit tyto nádherné vlastnosti hudebních nástrojů, které díky lidovým výrobcům nabyly na zvláštní originalitě a jedinečnosti. V expozici uvidíme mnoho pozoruhodných a vzácných nástrojů, ale samozřejmě nebude možné vzít si je do ruky. V návrhu expozice bychom chtěli, aby návštěvník postupně procházel samostatnými akustickými prostory, které by reprezentovaly nástroje, které jsou v nich vystavovány. Chtěli bychom, aby získal pocit, že prochází jednotlivými nástroji, smyslově vnímal jejich zjednodušený tvar a charakteristický materiál. V daném prostoru by mohla být slyšet i hudba hraná na příslušné hudební nástroje spouštěná na fotobuňku. Vybrané nástroje by mohly mít i svoji vlastní krátkou nahrávku spouštěnou do sluchátek. Chtěli bychom v lidech probudit emoce, které vyvolal první tón nově vyrobeného nástroje, směs překvapení a údivu nad nečekaným zážitkem. Prostor výstavy by byl zcela vyplněn nástroji a hudbou.