Menu

Virtuální badatelna

Virtuální badatelna sbírkových fondů NÚLK

Víceletý projekt Virtuální badatelny sbírkových fondů NÚLK si klade za cíl zpřístupnění sbírkového fondu Národního ústavu lidové kultury, jako modelový příklad způsobu šíření poznatků získaných dlouhodobým výzkumem široké veřejnosti prostřednictvím internetového prostředí. Cílem je vytvořit ucelenou informační bázi, v níž budou publikovány poznatky získané identifikací předmětu a srovnávacím výzkumem. Výzkumná aktivita zahrnuje identifikaci sbírkových předmětů na základě Systematiky třídění oděvních součástek, zapracování získaných informací do karty sbírkového předmětu v prostředí Bach Systems, fotodokumentaci vybraných sbírkových předmětů ze sbírkového fondu a zavedení fotodokumentace do karty sbírkového předmětu v prostředí Bach Systems. Následujícím krokem je definice polí karty sbírkového předmětu, které budou sdíleny v prostředí webové aplikace Virtuální badatelna sbírkových fondů NÚLK, a export dat.
Dosud jsou zpracovány a publikovány tyto záznamy ze sbírkového fondu:

- mužské a ženské kabátky
- mužské plátěné a soukenné kalhoty
- mužské kabáty
- mužské košile
- mužské a ženské vesty